Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORWALK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.271 foot vuông (211 m2), Kích cỡ lô đất: 6.295 foot vuông (585 m2), Số MLS: 17295788
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.592 foot vuông (147,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.091 foot vuông (566 m2), Số MLS: 17278998
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.080 foot vuông (100,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.305 foot vuông (493 m2), Số MLS: SR17270412
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.345 foot vuông (125 m2), Kích cỡ lô đất: 4.390 foot vuông (408 m2), Số MLS: 217012251
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.152 foot vuông (107 m2), Kích cỡ lô đất: 3.900 foot vuông (362 m2), Số MLS: SR17180917
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.605 foot vuông (149,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.638 foot vuông (245 m2), Số MLS: 17257838
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.015 foot vuông (94,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: 17297282
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.175 foot vuông (109,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 17286952
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 744 foot vuông (69,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.686 foot vuông (250 m2), Số MLS: 17295132
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1