Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORWALK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Kích cỡ nhà: 3.720 foot vuông (345,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18337520
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.271 foot vuông (211 m2), Kích cỡ lô đất: 6.295 foot vuông (585 m2), Số MLS: 18346016
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.353 foot vuông (125,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.701 foot vuông (623 m2), Số MLS: 18307782
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.168 foot vuông (108,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.016 foot vuông (559 m2), Số MLS: 318001512
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.144 foot vuông (106,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.337 foot vuông (496 m2), Số MLS: 18333464
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.149 foot vuông (106,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.433 foot vuông (505 m2), Số MLS: 18316754
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 775 foot vuông (72 m2), Kích cỡ lô đất: 5.104 foot vuông (474 m2), Số MLS: 818002041
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 889 foot vuông (82,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.571 foot vuông (332 m2), Số MLS: 18318718
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 941 foot vuông (87,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.616 foot vuông (243 m2), Số MLS: 18329144
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1