Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORWALK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.584 foot vuông (333 m2), Kích cỡ lô đất: 6.104 foot vuông (567 m2), Số MLS: 17271826
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông (139,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.539 foot vuông (700 m2), Số MLS: SR17251610
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.592 foot vuông (147,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.091 foot vuông (566 m2), Số MLS: 17278998
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.149 foot vuông (106,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.161 foot vuông (479 m2), Số MLS: 17283928
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.345 foot vuông (125 m2), Kích cỡ lô đất: 4.390 foot vuông (408 m2), Số MLS: 217012251
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.152 foot vuông (107 m2), Kích cỡ lô đất: 3.900 foot vuông (362 m2), Số MLS: SR17180917
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.054 foot vuông (97,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.732 foot vuông (533 m2), Số MLS: SR17254460
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.605 foot vuông (149,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.638 foot vuông (245 m2), Số MLS: 17257838
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.348 foot vuông (125,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.092 foot vuông (473 m2), Số MLS: 17279642
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 882 foot vuông (81,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: 317007298
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.175 foot vuông (109,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 17286952
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1