Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORWALK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.584 foot vuông (333 m2), Kích cỡ lô đất: 6.104 foot vuông (567 m2), Số MLS: 17271826
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.152 foot vuông (107 m2), Kích cỡ lô đất: 3.900 foot vuông (362 m2), Số MLS: SR17180917
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.513 foot vuông (140,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: SR17202563
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.605 foot vuông (149,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.638 foot vuông (245 m2), Số MLS: 17257838
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 832 foot vuông (77,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: SR17165971
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.184 foot vuông (110 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17257030
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.175 foot vuông (109,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: SR17197610
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1