Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OAK VIEW, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.109 foot vuông (939,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 17270352
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.774 foot vuông (629,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 217011831
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.102 foot vuông (381,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17246787
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông (417,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,72 dặm Anh (1,1 hecta), Số MLS: 217004980
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 21,8 dặm Anh (8,82 hecta), Số MLS: 17286892
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.296 foot vuông (306,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,35 dặm Anh (0,95 hecta), Số MLS: 217012805
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.219 foot vuông (391,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 217012573
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.795 foot vuông (352,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 217013634
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.361 foot vuông (312,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 217007340
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.384 foot vuông (314,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217009974
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.217 foot vuông (206 m2), Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217011361
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.844 foot vuông (171,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217011835
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông (232,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217013358
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.576 foot vuông (239,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217011230
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.628 foot vuông (151,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.695 foot vuông (715 m2), Số MLS: 217011357
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29