Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OAK VIEW, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 28
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.109 foot vuông (939,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 17270352
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.053 foot vuông (562,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR16740614
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.403 foot vuông (409 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17142699
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông (417,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,72 dặm Anh (1,1 hecta), Số MLS: 217004980
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.893 foot vuông (361,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,24 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 217002404
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.219 foot vuông (391,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 217008687
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.361 foot vuông (312,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 217007340
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.384 foot vuông (314,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217009974
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.917 foot vuông (178,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.480 foot vuông (881 m2), Số MLS: SR17159846
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.217 foot vuông (206 m2), Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217011361
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.576 foot vuông (239,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217011230
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ nhà: 1.958 foot vuông (181,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 217010572
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.958 foot vuông (181,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 217010484
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.628 foot vuông (151,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.695 foot vuông (715 m2), Số MLS: 217011357
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.744 foot vuông (162 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 217008553
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 28