Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OAK VIEW, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 28
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 10.109 foot vuông (939,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 18305736
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.774 foot vuông (629,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 217011831
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.053 foot vuông (562,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18303360
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông (417,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,72 dặm Anh (1,1 hecta), Số MLS: 217004980
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông (641 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17264776
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.219 foot vuông (391,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 217012573
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.795 foot vuông (352,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 217013634
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 21,8 dặm Anh (8,82 hecta), Số MLS: 17286892
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.384 foot vuông (314,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217009974
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.114 foot vuông (103,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18303030
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.582 foot vuông (239,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218000439
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.217 foot vuông (206 m2), Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217011361
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông (232,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217013358
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.728 foot vuông (253,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 217007427
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.728 foot vuông (253,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 217007425
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 28