Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OAK VIEW, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 30
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 10.109 foot vuông (939,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 18305736
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.774 foot vuông (629,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 217011831
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông (417,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,72 dặm Anh (1,1 hecta), Số MLS: 218003833
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.010 foot vuông (372,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18101102
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.776 foot vuông (257,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 218002928
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.384 foot vuông (314,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 218004516
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.917 foot vuông (178,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.480 foot vuông (881 m2), Số MLS: SR18085272
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.012 foot vuông (186,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18341782
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.570 foot vuông (145,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,01 dặm Anh (1,22 hecta), Số MLS: 218004617
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.637 foot vuông (245 m2), Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 218003069
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.217 foot vuông (206 m2), Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217011361
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.823 foot vuông (169,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218002064
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.837 foot vuông (170,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218002394
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.728 foot vuông (253,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 217007425
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.728 foot vuông (253,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 217007427
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 30