Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ONTARIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.129 foot vuông (197,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17181072
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.710 foot vuông (158,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.186 foot vuông (575 m2), Số MLS: SR17145518
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.667 foot vuông (247,8 m2), Kích cỡ lô đất: 11.700 dặm Anh (4.735 hecta), Số MLS: SR17167150
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.520 foot vuông (141,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 17250246
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.329 foot vuông (123,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: SR17171648
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.400 foot vuông (130,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.767 foot vuông (629 m2), Số MLS: 817000817
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.252 foot vuông (116,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.850 foot vuông (636 m2), Số MLS: 817000513
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 802 foot vuông (74,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.320 foot vuông (401 m2), Số MLS: SR17166349
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.512 foot vuông (140,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1.512 foot vuông (140 m2), Số MLS: 17229262
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 949 foot vuông (88,2 m2), Kích cỡ lô đất: 949 foot vuông (88,16 m2), Số MLS: 817000125
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1