Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ONTARIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.040 foot vuông (189,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 817002368
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.176 foot vuông (202,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.293 foot vuông (585 m2), Số MLS: 318000884
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.151 foot vuông (199,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.390 foot vuông (501 m2), Số MLS: 818000314
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.257 foot vuông (116,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18036598
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.704 foot vuông (158,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1.100 foot vuông (102 m2), Số MLS: 18311000
Kích cỡ nhà: 1.452 foot vuông (134,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4.600 foot vuông (427 m2), Số MLS: SR18035407
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.092 foot vuông (101,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1.092 foot vuông (101 m2), Số MLS: 18316662
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.129 foot vuông (104,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: SR18033949
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 950 foot vuông (88,3 m2), Số MLS: 18315994
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1