Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ONTARIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.881 foot vuông (267,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 317004180
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.606 foot vuông (149,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.723 foot vuông (625 m2), Số MLS: 17240608
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.328 foot vuông (123,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.350 foot vuông (590 m2), Số MLS: 217007791
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.224 foot vuông (113,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1.100 foot vuông (102 m2), Số MLS: 17235678
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.512 foot vuông (140,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1.512 foot vuông (140 m2), Số MLS: 17229262
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1