Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ONTARIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.040 foot vuông (189,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 817002368
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.659 foot vuông (154,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.020 foot vuông (559 m2), Số MLS: 218004703
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.508 foot vuông (140,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 18330116
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 950 foot vuông (88,3 m2), Kích cỡ lô đất: 710 foot vuông (65,96 m2), Số MLS: 18334776
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1