Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ONTARIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.040 foot vuông (189,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 817002368
Kích cỡ nhà: 2.165 foot vuông (201,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.581 foot vuông (518 m2), Số MLS: SR17237462
Kích cỡ nhà: 2.165 foot vuông (201,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.575 foot vuông (518 m2), Số MLS: SR17237669
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.185 foot vuông (203 m2), Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: 17287078
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.078 foot vuông (100,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.565 foot vuông (610 m2), Số MLS: 817003023
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 884 foot vuông (82,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.252 foot vuông (674 m2), Số MLS: SR17256755
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.402 foot vuông (130,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 17287594PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.101 foot vuông (102,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1.101 foot vuông (102 m2), Số MLS: 17291932
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1