Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ONTARIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.040 foot vuông (189,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 817002368
Kích cỡ nhà: 2.165 foot vuông (201,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.581 foot vuông (518 m2), Số MLS: SR17237462
Kích cỡ nhà: 2.165 foot vuông (201,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.575 foot vuông (518 m2), Số MLS: SR17237669
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.479 foot vuông (230,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 817002360
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.838 foot vuông (170,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.202 foot vuông (669 m2), Số MLS: 17265270
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.116 foot vuông (196,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.047 foot vuông (190 m2), Số MLS: SR17199995
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 817002259
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.418 foot vuông (131,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông (595 m2), Số MLS: 17277708
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 884 foot vuông (82,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.252 foot vuông (674 m2), Số MLS: SR17205433
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 802 foot vuông (74,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.320 foot vuông (401 m2), Số MLS: SR17166349
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1