Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PACIFIC PALISADES, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 13.777 foot vuông (1.279,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 18340808
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 33 dặm Anh (13,35 hecta), Số MLS: 16101700
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 13.732 foot vuông (1.275,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 18347194
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 11.683 foot vuông (1.085,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17294404
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18357084
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18349960
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.161 foot vuông (665,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18357592
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.632 foot vuông (987,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 18323442
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.638 foot vuông (430,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 18322674
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.075 foot vuông (564,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18344494
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.891 foot vuông (1.011,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18364892
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18327482
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.041 foot vuông (840 m2), Số MLS: 18344808
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 6.782 foot vuông (630 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18357966
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.984 foot vuông (648,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18357578
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116