Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PACIFIC PALISADES, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ nhà: 15.642 foot vuông (1.453,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 17204962
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 33 dặm Anh (13,35 hecta), Số MLS: 16101700
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.144 foot vuông (942,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 16157428
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17229524
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.373 foot vuông (685 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17218708
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17243078
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 16107994
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.632 foot vuông (987,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17246110
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.823 foot vuông (541 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17253976
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17236548
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.149 foot vuông (664,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17237466
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 8.472 foot vuông (787 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17262302
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.766 foot vuông (257 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17248052
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.587 foot vuông (611,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.573 foot vuông (889 m2), Số MLS: 17216104
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.359 foot vuông (405 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17241400
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101