Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PACIFIC PALISADES, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ nhà: 15.642 foot vuông (1.453,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 18304124
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 33 dặm Anh (13,35 hecta), Số MLS: 16101700
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 13.453 foot vuông (1.249,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 18300932
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 13.732 foot vuông (1.275,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 18306286
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 11.683 foot vuông (1.085,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17294404
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18324118
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.373 foot vuông (685 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17218708
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.577 foot vuông (703,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17275112
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18323762
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.782 foot vuông (630 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17293162
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.638 foot vuông (430,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 18322674
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.829 foot vuông (820 m2), Số MLS: 17296190
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.100 foot vuông (845,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 18302510
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.555 foot vuông (423,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18046164
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 4.627 foot vuông (429,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17297294
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89