Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PACIFIC PALISADES, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ nhà: 15.642 foot vuông (1.453,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 17204962
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 33 dặm Anh (13,35 hecta), Số MLS: 16101700
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.144 foot vuông (942,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 16157428
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.321 foot vuông (587,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 17196008
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17196494
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.373 foot vuông (685 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17218708
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.980 foot vuông (648,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 16183998
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 16107994
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.893 foot vuông (826,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17202444
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.591 foot vuông (891 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17220914
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.926 foot vuông (736,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17223536
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 16143976
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.587 foot vuông (611,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.573 foot vuông (889 m2), Số MLS: 17216104
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.248 foot vuông (301,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,58 dặm Anh (0,64 hecta), Số MLS: 16162828
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17222720
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93