Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PACIFIC PALISADES, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ nhà: 15.642 foot vuông (1.453,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 17204962
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 33 dặm Anh (13,35 hecta), Số MLS: 16101700
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17296282
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 11.683 foot vuông (1.085,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17294404
Phòng ngủ: 30, Kích cỡ nhà: 20.522 foot vuông (1.906,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17259784
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17273714
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.577 foot vuông (703,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17275112
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 16107994
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.373 foot vuông (685 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17218708
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.632 foot vuông (987,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17246110
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17236548
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.100 foot vuông (845,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17262370
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.494 foot vuông (696,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.751 foot vuông (813 m2), Số MLS: 17252866
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.020 foot vuông (559,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.609 foot vuông (800 m2), Số MLS: 17270436
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.160 foot vuông (572,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.127 foot vuông (662 m2), Số MLS: 17273956
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86