Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALM DESERT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.885 foot vuông (1.011,2 m2), Kích cỡ lô đất: 18,58 dặm Anh (7,52 hecta), Số MLS: 17207196
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.428 foot vuông (597,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7,5 dặm Anh (3,04 hecta), Số MLS: 17269702
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.144 foot vuông (849,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5,09 dặm Anh (2,06 hecta), Số MLS: 17240484
Kích cỡ nhà: 12.336 foot vuông (1.146 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17261922
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.869 foot vuông (359,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17275268PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.052 foot vuông (283,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17220632PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.412 foot vuông (317 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17278960PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.562 foot vuông (330,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 17289132PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông (139,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,12 dặm Anh (2,07 hecta), Số MLS: 17193416PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.952 foot vuông (274,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: SR17248420
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.155 foot vuông (293,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17287042PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.739 foot vuông (254,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17278248PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.978 foot vuông (276,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17276018PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.267 foot vuông (210,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17291196
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.664 foot vuông (247,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17233310PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124