Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALM DESERT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 47.725 foot vuông (4.433,7 m2), Kích cỡ lô đất: 475 foot vuông (44,13 m2), Số MLS: 18345790
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.885 foot vuông (1.011,2 m2), Kích cỡ lô đất: 18,58 dặm Anh (7,52 hecta), Số MLS: 17207196
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.950 foot vuông (924,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 18368488
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.496 foot vuông (510,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18313842PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18316918PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.580 foot vuông (239,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18344610PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.157 foot vuông (293,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18357654PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.740 foot vuông (254,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18373680PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.052 foot vuông (283,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18359638PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.844 foot vuông (357,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18330942PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.664 foot vuông (247,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17233310PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.474 foot vuông (229,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 18360748PS
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông (176,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18358908PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.770 foot vuông (257,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18362156PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84