Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALM DESERT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.885 foot vuông (1.011,2 m2), Kích cỡ lô đất: 18,58 dặm Anh (7,52 hecta), Số MLS: 17207196
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.144 foot vuông (849,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5,09 dặm Anh (2,06 hecta), Số MLS: 17240484
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.428 foot vuông (597,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7,5 dặm Anh (3,04 hecta), Số MLS: 17269702
Kích cỡ nhà: 12.336 foot vuông (1.146 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17261922
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.660 foot vuông (432,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 16177532PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.052 foot vuông (283,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17220632PS
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 4.230 foot vuông (393 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17217276
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông (139,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,12 dặm Anh (2,07 hecta), Số MLS: 17193416PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.003 foot vuông (279 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17270620PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 380 foot vuông (35,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17263516
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.664 foot vuông (247,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17233310PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.774 foot vuông (257,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17247816PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.608 foot vuông (242,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17230888PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.489 foot vuông (231,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: SR16731449
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.824 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17248946PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86