Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALM DESERT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 115
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 47.725 foot vuông (4.433,7 m2), Kích cỡ lô đất: 475 foot vuông (44,13 m2), Số MLS: 18345790
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.885 foot vuông (1.011,2 m2), Kích cỡ lô đất: 18,58 dặm Anh (7,52 hecta), Số MLS: 17207196
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.428 foot vuông (597,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7,5 dặm Anh (3,04 hecta), Số MLS: 17269702
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.466 foot vuông (693,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,54 dặm Anh (1,84 hecta), Số MLS: 18308854PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.496 foot vuông (510,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18313842PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18316916PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18316918PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.064 foot vuông (377,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18299404PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.580 foot vuông (239,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18344610PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.869 foot vuông (359,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318001510
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.562 foot vuông (330,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 17289132PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.663 foot vuông (340,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18343674PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.844 foot vuông (357,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18330942PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.030 foot vuông (281,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18341988PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.723 foot vuông (253 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18309606PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 115