Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALM SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.826 foot vuông (819,9 m2), Kích cỡ lô đất: 70 dặm Anh (28,33 hecta), Số MLS: 17291350PS
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,96 dặm Anh (1,6 hecta), Số MLS: 17278844PS
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông (1.300,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18317894PS
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18348888PS
Kích cỡ nhà: 11.880 foot vuông (1.103,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17266586PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.298 foot vuông (399,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18323288PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.389 foot vuông (779,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,29 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 18321480PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.312 foot vuông (400,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18300598PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18321010PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.453 foot vuông (413,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18325368PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.217 foot vuông (298,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17297012PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.118 foot vuông (382,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 17282056PS
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18310588PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.869 foot vuông (452,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18328738PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.323 foot vuông (308,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18339248PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500