Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALM SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ nhà: 11.080 foot vuông (1.029,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 15893605PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 15947247
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.445 foot vuông (877,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 17240632PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.063 foot vuông (377,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17258018PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.574 foot vuông (517,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 217009136
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.664 foot vuông (340,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17216668
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17217636PS
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17259220
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.521 foot vuông (327,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 16188136PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.118 foot vuông (382,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17207852PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.317 foot vuông (401 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17252588PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.012 foot vuông (465,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17229758PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.544 foot vuông (329,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17222176PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.525 foot vuông (513,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17229252PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.790 foot vuông (445 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17261382PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500