Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PINE MOUNTAIN CLUB, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.074 foot vuông (285,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18090275
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.033 foot vuông (374,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17112380
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.589 foot vuông (240,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17272733
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.744 foot vuông (347,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17225007
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông (306,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18115751
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.185 foot vuông (203 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18075776
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.155 foot vuông (386 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18125260
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 15924415
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.724 foot vuông (253,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18104275
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.833 foot vuông (263,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18119160
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.108 foot vuông (288,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18054176
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.817 foot vuông (168,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18143044
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.039 foot vuông (282,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18141254
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.312 foot vuông (214,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18054297
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.821 foot vuông (262,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18106344
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73