Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PINE MOUNTAIN CLUB, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 56
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.865 foot vuông (266,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17054428
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.033 foot vuông (374,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17112380
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.744 foot vuông (347,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17225007
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.356 foot vuông (311,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17140990
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 15924415
Kích cỡ nhà: 4.320 foot vuông (401,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17088232
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.108 foot vuông (288,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17159966
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.129 foot vuông (290,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17131181
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.337 foot vuông (217,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17193701
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.236 foot vuông (207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17039841
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.459 foot vuông (228,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17244266
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.952 foot vuông (181,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17047620
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.717 foot vuông (903 m2), Số MLS: SR17090368
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.080 foot vuông (193,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17232118
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.980 foot vuông (183,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17249933
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 56