Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PINE MOUNTAIN CLUB, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.865 foot vuông (266,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17054428
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.033 foot vuông (374,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17112380
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.744 foot vuông (347,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17054474
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.521 foot vuông (234,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17140990
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.074 foot vuông (285,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR16161651
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.970 foot vuông (275,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17169311
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 15924415
Kích cỡ nhà: 4.320 foot vuông (401,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17088232
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.724 foot vuông (253,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17084423
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.108 foot vuông (288,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17159966
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.638 foot vuông (245,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17170370
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.129 foot vuông (290,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17131181
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.342 foot vuông (217,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17192478
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.021 foot vuông (280,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.688 foot vuông (714 m2), Số MLS: SR17198068
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.492 foot vuông (231,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR16143796
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98