Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PINE MOUNTAIN CLUB, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.033 foot vuông (374,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17112380
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.865 foot vuông (266,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17054428
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.744 foot vuông (347,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17054474
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.521 foot vuông (234,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17140990
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.074 foot vuông (285,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR16161651
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.170 foot vuông (201,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17150852
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 15924415
Kích cỡ nhà: 4.320 foot vuông (401,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17088232
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.115 foot vuông (289,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.909 foot vuông (921 m2), Số MLS: SR17094068
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.724 foot vuông (253,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17084423
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.514 foot vuông (140,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17080879
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.129 foot vuông (290,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17131181
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.021 foot vuông (280,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.688 foot vuông (714 m2), Số MLS: SR17106236
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.821 foot vuông (262,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17084744
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.383 foot vuông (221,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.947 foot vuông (924 m2), Số MLS: SR17071342
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108