Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PINE MOUNTAIN CLUB, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.033 foot vuông (374,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17112380
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.744 foot vuông (347,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17225007
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.589 foot vuông (240,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17272733
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 15924415
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.564 foot vuông (238,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17265547
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.129 foot vuông (290,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17131181
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.337 foot vuông (217,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17193701
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.236 foot vuông (207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17039841
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.037 foot vuông (189,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18006210
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.523 foot vuông (141,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR18023654
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.420 foot vuông (224,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR18003540
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.459 foot vuông (228,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17244266
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.984 foot vuông (184,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18022443
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.997 foot vuông (185,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18009607
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.853 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17253572
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51