Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
QUARTZ HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.019 foot vuông (280,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18025845
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.427 foot vuông (318,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17262034
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.137 foot vuông (198,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR17213333
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông (204,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18023292
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.186 foot vuông (296 m2), Kích cỡ lô đất: 6.631 foot vuông (616 m2), Số MLS: SR18018861
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.560 foot vuông (330,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.088 foot vuông (751 m2), Số MLS: SR18022597
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.638 foot vuông (245,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18019492
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.866 foot vuông (266,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18022030
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.989 foot vuông (277,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.589 foot vuông (705 m2), Số MLS: SR18022033
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.079 foot vuông (193,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR18028205
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.290 foot vuông (212,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.465 foot vuông (786 m2), Số MLS: 17270016
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.247 foot vuông (208,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18029282
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.532 foot vuông (142,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18022046
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.640 foot vuông (245,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.361 foot vuông (684 m2), Số MLS: SR18031780
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.330 foot vuông (123,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.966 foot vuông (926 m2), Số MLS: SR18031961
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17