Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
QUARTZ HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.664 foot vuông (340,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18027595
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.485 foot vuông (230,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18113267
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông (204,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18023292
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.853 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18078626
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.859 foot vuông (265,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18133183
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.420 foot vuông (224,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR18104905
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.426 foot vuông (225,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR18134390
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.826 foot vuông (169,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR18046171
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.570 foot vuông (238,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18124380
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.004 foot vuông (186,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18348906
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.998 foot vuông (185,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.965 foot vuông (926 m2), Số MLS: SR18112299
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.550 foot vuông (144 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR18117702
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.937 foot vuông (179,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.561 foot vuông (888 m2), Số MLS: SR18107390
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.764 foot vuông (163,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18137004
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.764 foot vuông (163,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18138278
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19