Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
QUARTZ HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.638 foot vuông (245,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.567 foot vuông (889 m2), Số MLS: 217009537
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.137 foot vuông (198,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR17213333
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.072 foot vuông (192,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: SR17192492
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông (204,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17095882
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.760 foot vuông (256,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 317005618
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.006 foot vuông (186,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17206885
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.290 foot vuông (212,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.465 foot vuông (786 m2), Số MLS: 17270016
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.332 foot vuông (216,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.954 foot vuông (739 m2), Số MLS: SR17084866
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.081 foot vuông (193,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.225 foot vuông (671 m2), Số MLS: SR17186865
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1