Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
QUARTZ HILL, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.607 foot vuông (428 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17192755
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.427 foot vuông (318,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17262034
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.137 foot vuông (198,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR17213333
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông (204,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17095882
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.290 foot vuông (212,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.465 foot vuông (786 m2), Số MLS: 17270016
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.229 foot vuông (207,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17242804
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.314 foot vuông (215 m2), Kích cỡ lô đất: 9.933 foot vuông (923 m2), Số MLS: SR17253077
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.952 foot vuông (181,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.838 foot vuông (914 m2), Số MLS: SR17237135
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.332 foot vuông (216,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.954 foot vuông (739 m2), Số MLS: SR17084866
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.170 foot vuông (201,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17234463
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.120 foot vuông (104 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17258331
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1