Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
RANCHO MIRAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.019 foot vuông (930,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17293130PS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.673 foot vuông (1.084,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8,48 dặm Anh (3,43 hecta), Số MLS: 17196678PS
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 1,95 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 17277118PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.921 foot vuông (735,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 18315992PS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 8.275 foot vuông (768,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: SR16727055
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 6.431 foot vuông (597,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 15904113PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.852 foot vuông (543,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18310128PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.066 foot vuông (842,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17279608PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.132 foot vuông (848,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17293116PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.976 foot vuông (741 m2), Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 18318446
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.066 foot vuông (470,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17274202PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.296 foot vuông (584,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17268534
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.328 foot vuông (587,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18304498PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.693 foot vuông (436 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17285848PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.427 foot vuông (782,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17276214PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137