Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
RANCHO MIRAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.673 foot vuông (1.084,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8,48 dặm Anh (3,43 hecta), Số MLS: 17196678PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.921 foot vuông (735,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 18315992PS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 8.275 foot vuông (768,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: SR16727055
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.271 foot vuông (489,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18392172PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.579 foot vuông (518,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18391776PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.873 foot vuông (452,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 18393346PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông (427,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18388966PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.772 foot vuông (350,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 18315264PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.678 foot vuông (527,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18379210PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.720 foot vuông (438,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 18394374PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.256 foot vuông (488,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 18379416PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.191 foot vuông (389,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18388574PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông (435,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 18364982PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.590 foot vuông (333,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18380724PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100