Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
RANCHO MIRAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.673 foot vuông (1.084,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8,48 dặm Anh (3,43 hecta), Số MLS: 17196678PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.700 foot vuông (622,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 16167596PS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 8.275 foot vuông (768,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: SR16727055
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 6.431 foot vuông (597,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 15904113PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 16159112
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.132 foot vuông (848,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17251774PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.654 foot vuông (432,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17204124PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.158 foot vuông (479,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17215894PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.847 foot vuông (450,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17215842PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.452 foot vuông (599,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17221008PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.312 foot vuông (679,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 17240392PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông (435,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 17218138PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.418 foot vuông (503,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17242752PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.104 foot vuông (567,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17254336PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.256 foot vuông (488,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17252892PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108