Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
RANCHO MIRAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.673 foot vuông (1.084,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8,48 dặm Anh (3,43 hecta), Số MLS: 17196678PS
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 1,95 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 17277118PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.921 foot vuông (735,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 18315992PS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 8.275 foot vuông (768,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: SR16727055
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.976 foot vuông (741 m2), Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 18318446
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.066 foot vuông (470,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17274202PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.579 foot vuông (518,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18333084PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.499 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 17292312PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.772 foot vuông (350,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 18315264PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.191 foot vuông (389,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18364642PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông (435,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 18364982PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.094 foot vuông (473,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17284114PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.322 foot vuông (401,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18369594PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.382 foot vuông (407,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18322972PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102