Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
REDONDO BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 11.774 foot vuông (1.093,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17279700
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.780 foot vuông (444,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.410 foot vuông (595 m2), Số MLS: 17260842
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.370 foot vuông (220,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17216260
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.771 foot vuông (350,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.086 foot vuông (658 m2), Số MLS: 17289598
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.018 foot vuông (280,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.038 foot vuông (561 m2), Số MLS: 17275834
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông (353 m2), Kích cỡ lô đất: 3.709 foot vuông (345 m2), Số MLS: 17260924
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.448 foot vuông (320,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.195 foot vuông (483 m2), Số MLS: 16182152
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.603 foot vuông (241,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.457 foot vuông (228 m2), Số MLS: SR17238633
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.262 foot vuông (210,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17261402
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.406 foot vuông (223,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17278290
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.972 foot vuông (183,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.501 foot vuông (232 m2), Số MLS: 17254968
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.146 foot vuông (106,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6,26 dặm Anh (2,54 hecta), Số MLS: 317006913
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.809 foot vuông (168,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.498 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17255640
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 925 foot vuông (85,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1.242 foot vuông (115 m2), Số MLS: 17273582
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 619 foot vuông (57,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6,26 dặm Anh (2,54 hecta), Số MLS: 17286770
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17