Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
REDONDO BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.780 foot vuông (444,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.410 foot vuông (595 m2), Số MLS: 17260842
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.370 foot vuông (220,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17216260
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông (353 m2), Kích cỡ lô đất: 3.709 foot vuông (345 m2), Số MLS: 17260924
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.448 foot vuông (320,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.195 foot vuông (483 m2), Số MLS: 16182152
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.262 foot vuông (210,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17261402
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.892 foot vuông (175,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.502 foot vuông (232 m2), Số MLS: 17264800
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.732 foot vuông (160,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4.354 foot vuông (404 m2), Số MLS: 17214390
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.939 foot vuông (180,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.501 foot vuông (232 m2), Số MLS: SR17202437
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.972 foot vuông (183,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.501 foot vuông (232 m2), Số MLS: 17254968
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.180 foot vuông (202,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông (698 m2), Số MLS: 17256256
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông (171,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.072 foot vuông (471 m2), Số MLS: 17247438
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.809 foot vuông (168,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.498 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17255640
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.522 foot vuông (141,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17258328
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 759 foot vuông (70,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17209792
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1