Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
REDONDO BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông (200,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.629 foot vuông (616 m2), Số MLS: 18312682
Phòng ngủ: 11, Kích cỡ nhà: 6.204 foot vuông (576,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.985 foot vuông (835 m2), Số MLS: 18319766
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.780 foot vuông (444,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.410 foot vuông (595 m2), Số MLS: 18337022
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 3.042 foot vuông (282,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.479 foot vuông (695 m2), Số MLS: 18343198
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.814 foot vuông (261,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.198 foot vuông (483 m2), Số MLS: 18335346
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông (362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.752 foot vuông (534 m2), Số MLS: 18340740
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.832 foot vuông (448,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.038 foot vuông (654 m2), Số MLS: 18346246
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.943 foot vuông (273,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.981 foot vuông (649 m2), Số MLS: 18339430
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông (195,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.104 foot vuông (567 m2), Số MLS: 18338384
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.357 foot vuông (126,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.850 foot vuông (636 m2), Số MLS: 18344216
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.758 foot vuông (163,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 18312416PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.758 foot vuông (163,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18334284
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1