Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
REDONDO BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 11.774 foot vuông (1.093,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17279700
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.780 foot vuông (444,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.410 foot vuông (595 m2), Số MLS: 17260842
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.370 foot vuông (220,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17216260
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.113 foot vuông (289,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.602 foot vuông (520 m2), Số MLS: 18304590
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.451 foot vuông (227,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18299072
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.406 foot vuông (223,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17278290
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.928 foot vuông (179,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18304042
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.758 foot vuông (163,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17293644PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.972 foot vuông (183,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.501 foot vuông (232 m2), Số MLS: 17254968
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.265 foot vuông (210,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 218000452
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.809 foot vuông (168,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.498 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17255640
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 975 foot vuông (90,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 18304038
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1