Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
RIVERSIDE (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.466 foot vuông (414,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17267159
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.175 foot vuông (202,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,17 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: 17286012
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17292214PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17194258PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.992 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17292238PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông (336,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17271230PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17292166PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.463 foot vuông (228,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18302268PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.389 foot vuông (221,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17285974PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.270 foot vuông (303,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR17234086
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.685 foot vuông (156,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17288830PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.097 foot vuông (287,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17298040PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.116 foot vuông (196,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 317006861
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.222 foot vuông (299,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17249672
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.475 foot vuông (229,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17284828PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133