Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
RIVERSIDE (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: SR17173040
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17206968
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17194258PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông (336,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17271230PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17272464PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221842PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.569 foot vuông (238,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17247918
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 1.794 foot vuông (166,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17264134PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.321 foot vuông (215,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17210066PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.777 foot vuông (165,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17221826PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.222 foot vuông (299,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17249672
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.042 foot vuông (189,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17173239
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17235038PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.825 foot vuông (169,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 17247476PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.392 foot vuông (222,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17266258
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129