Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
RIVERSIDE (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.528 foot vuông (606,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,61 dặm Anh (1,87 hecta), Số MLS: SR18093529
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.242 foot vuông (394,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 18316350
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 1.615 foot vuông (150 m2), Kích cỡ lô đất: 4.113 foot vuông (382 m2), Số MLS: 18337264
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.466 foot vuông (414,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR18104744
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 18331140PS
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18335954PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.280 foot vuông (211,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18344542PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.945 foot vuông (273,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18343074PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.456 foot vuông (321,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18309790PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.456 foot vuông (321,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18335982PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.661 foot vuông (247,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18310260PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.633 foot vuông (244,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18343956PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.527 foot vuông (234,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18335522PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.997 foot vuông (185,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 18332036PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.475 foot vuông (229,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18336864PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130