Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN BERNARDINO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.175 foot vuông (295 m2), Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông (790 m2), Số MLS: 17293744
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.400 foot vuông (130,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18331716
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.232 foot vuông (114,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.260 foot vuông (674 m2), Số MLS: 18338374
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.024 foot vuông (95,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18334272
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 926 foot vuông (86 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18087078
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 840 foot vuông (78 m2), Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 18343020
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 926 foot vuông (86 m2), Kích cỡ lô đất: 6.850 foot vuông (636 m2), Số MLS: 18338290
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 986 foot vuông (91,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 18341270
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.712 foot vuông (159 m2), Kích cỡ lô đất: 7.150 foot vuông (664 m2), Số MLS: 818002076
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.152 foot vuông (107 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18339224
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 942 foot vuông (87,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.350 foot vuông (590 m2), Số MLS: SR18107862
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.022 foot vuông (94,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.840 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17286936
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.448 foot vuông (134,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.190 foot vuông (761 m2), Số MLS: SR17013857
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 468 foot vuông (43,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 18346208
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1