Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN BERNARDINO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Kích cỡ nhà: 2.028 foot vuông (188,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: SR17179778
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.579 foot vuông (146,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17225147
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.425 foot vuông (132,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.600 foot vuông (706 m2), Số MLS: 17278262
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.584 foot vuông (147,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 317006897
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.154 foot vuông (107,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4.606 foot vuông (428 m2), Số MLS: 17278442
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 850 foot vuông (79 m2), Kích cỡ lô đất: 9.500 foot vuông (883 m2), Số MLS: 17286968
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 794 foot vuông (73,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 17288334
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.022 foot vuông (94,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.840 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17286936
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.448 foot vuông (134,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.190 foot vuông (761 m2), Số MLS: SR17013857
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1