Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN BERNARDINO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.903 foot vuông (269,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.060 foot vuông (563 m2), Số MLS: 17269378
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông (334,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 16106928
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.599 foot vuông (241,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 17262726
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.262 foot vuông (117,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.890 foot vuông (826 m2), Số MLS: SR17198138
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.155 foot vuông (107,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.830 foot vuông (542 m2), Số MLS: 17268950
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.122 foot vuông (104,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17259576
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.060 foot vuông (98,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.700 foot vuông (530 m2), Số MLS: 17270310
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 920 foot vuông (85,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.630 foot vuông (616 m2), Số MLS: 17267004
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 887 foot vuông (82,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.750 foot vuông (627 m2), Số MLS: 17271806
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 846 foot vuông (78,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.672 foot vuông (341 m2), Số MLS: 17262178
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.346 foot vuông (125 m2), Kích cỡ lô đất: 8.201 foot vuông (762 m2), Số MLS: SR17184215
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.448 foot vuông (134,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.190 foot vuông (761 m2), Số MLS: SR17013857
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 906 foot vuông (84,2 m2), Số MLS: SR16061346
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1