Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN JACINTO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.188 foot vuông (110,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông (162 m2), Số MLS: 17253066PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.333 foot vuông (123,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17246204PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 792 foot vuông (73,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1.307 foot vuông (121 m2), Số MLS: 17269346PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.090 foot vuông (194,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17262610PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.744 foot vuông (254,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: 17251578PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.022 foot vuông (187,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR17213183
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1