Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN JACINTO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.967 foot vuông (275,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18307708PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.141 foot vuông (106 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18338062PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.704 foot vuông (344,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 818002021
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.908 foot vuông (270,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: SR18061757
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18323316
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.764 foot vuông (256,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18318674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.367 foot vuông (219,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18345712
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông (143,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18333332
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.432 foot vuông (133 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: SR18052844
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.686 foot vuông (249,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR18013421
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.160 foot vuông (107,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 18343868
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1