Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN JACINTO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.407 foot vuông (130,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông (162 m2), Số MLS: 17275088PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.023 foot vuông (95 m2), Kích cỡ lô đất: 4.379 foot vuông (407 m2), Số MLS: SR18010028
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 792 foot vuông (73,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1.307 foot vuông (121 m2), Số MLS: 17269346PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.057 foot vuông (191,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 818000079
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.022 foot vuông (187,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR17250731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.564 foot vuông (145,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17294080
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.106 foot vuông (102,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 17254238
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.160 foot vuông (107,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 17294238
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1