Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN JACINTO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.407 foot vuông (130,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông (162 m2), Số MLS: 17275088PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.087 foot vuông (193,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17238168
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 792 foot vuông (73,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1.307 foot vuông (121 m2), Số MLS: 17269346PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.022 foot vuông (187,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR17250731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.684 foot vuông (156,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: 17255354PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.386 foot vuông (128,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17284678
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.106 foot vuông (102,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 17254238
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1