Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN MARINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông (854,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 817002287
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.204 foot vuông (855,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,52 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 316011386
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.867 foot vuông (916,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 817000751
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.540 foot vuông (607,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 817000563
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.557 foot vuông (702 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 817002337
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.255 foot vuông (395,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 817001420
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.546 foot vuông (329,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 817000469
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.606 foot vuông (335 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817000787
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.398 foot vuông (222,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 316005646
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.977 foot vuông (276,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17266596
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.361 foot vuông (312,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 317003221
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.581 foot vuông (332,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817002484
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.223 foot vuông (299,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 817001550
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.750 foot vuông (348,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 817002256
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.015 foot vuông (280,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 817002700
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22