Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN MARINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 41
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.912 foot vuông (920,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 818001647
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.867 foot vuông (916,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 818000495
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.324 foot vuông (959,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 818002184
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.405 foot vuông (873,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 817002287
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.465 foot vuông (507,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 818001740
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.702 foot vuông (529,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 818000740
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.971 foot vuông (368,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 818002368
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.330 foot vuông (495,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 818002102
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.985 foot vuông (370,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 818000350
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.340 foot vuông (403,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 818000288
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.557 foot vuông (702 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 817002337
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.255 foot vuông (395,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 818000728
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.159 foot vuông (386,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 818001692
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.940 foot vuông (366 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 818002311
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.542 foot vuông (422 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 818002205
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 41