Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA ANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.355 foot vuông (218,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.463 foot vuông (229 m2), Số MLS: 217009675
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.214 foot vuông (205,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17278604
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.361 foot vuông (126,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.720 foot vuông (624 m2), Số MLS: SR17258071
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.144 foot vuông (106,3 m2), Số MLS: SR17038586
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1