Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA ANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.355 foot vuông (218,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.463 foot vuông (229 m2), Số MLS: 217009675
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.501 foot vuông (139,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.070 foot vuông (657 m2), Số MLS: SR17193224
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 896 foot vuông (83,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 17249206
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 905 foot vuông (84,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1.000 foot vuông (92,9 m2), Số MLS: SR17071604
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 930 foot vuông (86,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17243944
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.144 foot vuông (106,3 m2), Số MLS: SR17038586
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.093 foot vuông (101,5 m2), Số MLS: SR17130334
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1