Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA ANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7 dặm Anh (2,83 hecta), Số MLS: 18312252
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.550 foot vuông (422,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.875 foot vuông (546 m2), Số MLS: 18328156
Kích cỡ nhà: 8.217 foot vuông (763,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.513 foot vuông (884 m2), Số MLS: 18327106
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.295 foot vuông (491,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 18322166
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.355 foot vuông (218,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.463 foot vuông (229 m2), Số MLS: 218001596
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 218004658
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.119 foot vuông (104 m2), Kích cỡ lô đất: 5.111 foot vuông (475 m2), Số MLS: 18346214
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 873 foot vuông (81,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.783 foot vuông (537 m2), Số MLS: 218002804
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 974 foot vuông (90,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông (139 m2), Số MLS: 318001747
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1