Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA MONICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224
Phòng ngủ: 55, Kích cỡ nhà: 38.918 foot vuông (3.615,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18315738
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.647 foot vuông (525 m2), Số MLS: 18349986
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 18315574
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.797 foot vuông (445,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18323988
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.046 foot vuông (747,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18350172
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 10.114 foot vuông (939,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18324656
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 8.412 foot vuông (781,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18332592
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông (513,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18314424
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.558 foot vuông (423,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18348294
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.836 foot vuông (728 m2), Kích cỡ lô đất: 8.947 foot vuông (831 m2), Số MLS: 18346418
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.701 foot vuông (343,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18335732
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.189 foot vuông (760,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.474 foot vuông (880 m2), Số MLS: 18335292
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.385 foot vuông (686,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.939 foot vuông (830 m2), Số MLS: 18304346
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.327 foot vuông (587,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông (698 m2), Số MLS: 18345950
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.243 foot vuông (487,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.847 foot vuông (822 m2), Số MLS: 18335802
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224