Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA MONICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 179
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.697 foot vuông (343,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17214596
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.763 foot vuông (256,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17253710
Phòng ngủ: 26, Kích cỡ nhà: 14.698 foot vuông (1.365,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17229028
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 11.211 foot vuông (1.041,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17223046
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.311 foot vuông (679,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.951 foot vuông (832 m2), Số MLS: 17229838
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.385 foot vuông (686,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.939 foot vuông (830 m2), Số MLS: 17242690
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.180 foot vuông (759,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.626 foot vuông (708 m2), Số MLS: SR17054470
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.671 foot vuông (619,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17258734
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.911 foot vuông (456,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.729 foot vuông (811 m2), Số MLS: 17249720
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.730 foot vuông (439,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.952 foot vuông (832 m2), Số MLS: 17241066
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.730 foot vuông (439,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.940 foot vuông (831 m2), Số MLS: 17253314
Kích cỡ nhà: 10.639 foot vuông (988,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.494 foot vuông (696 m2), Số MLS: 17221874
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.139 foot vuông (384,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17255234
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.197 foot vuông (297 m2), Kích cỡ lô đất: 2.622 foot vuông (244 m2), Số MLS: 17261344
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.175 foot vuông (295 m2), Kích cỡ lô đất: 1,55 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: 17253050
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 179