Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA MONICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 227
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.164 foot vuông (665,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18395088
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 8.412 foot vuông (781,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18332592
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.046 foot vuông (747,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18350172
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.836 foot vuông (728 m2), Kích cỡ lô đất: 8.947 foot vuông (831 m2), Số MLS: 18346418
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 7.130 foot vuông (662,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.899 foot vuông (827 m2), Số MLS: 18378332
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.547 foot vuông (329,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18374338
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.189 foot vuông (760,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.474 foot vuông (880 m2), Số MLS: 18383500
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 8.854 foot vuông (822,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18357598
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.441 foot vuông (505,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.497 foot vuông (696 m2), Số MLS: 18377444
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông (353 m2), Kích cỡ lô đất: 8.351 foot vuông (776 m2), Số MLS: 18354322
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.277 foot vuông (583,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.520 foot vuông (699 m2), Số MLS: 18363592
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.035 foot vuông (467,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.931 foot vuông (830 m2), Số MLS: 18387576
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.643 foot vuông (431,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.714 foot vuông (810 m2), Số MLS: 18385088
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 8.738 foot vuông (811,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.523 foot vuông (699 m2), Số MLS: 18316528
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.902 foot vuông (269,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 18388720
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 227