Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA MONICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 206
Phòng ngủ: 55, Kích cỡ nhà: 38.918 foot vuông (3.615,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18315738
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.647 foot vuông (525 m2), Số MLS: 18321482
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 18315574
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.797 foot vuông (445,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18323988
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 10.114 foot vuông (939,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18324656
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông (513,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18314424
Phòng ngủ: 30, Kích cỡ nhà: 19.087 foot vuông (1.773,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18315780
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.189 foot vuông (760,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.474 foot vuông (880 m2), Số MLS: 18307400
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.756 foot vuông (720,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.705 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18324022
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.385 foot vuông (686,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.939 foot vuông (830 m2), Số MLS: 18304346
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.431 foot vuông (225,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.699 foot vuông (529 m2), Số MLS: 17290026
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.902 foot vuông (269,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 18306270
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 8.796 foot vuông (817,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18322236
Kích cỡ nhà: 9.618 foot vuông (893,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.508 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18324628
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.792 foot vuông (352,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18315758
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 206