Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA MONICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 165
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.697 foot vuông (343,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17214596
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.845 foot vuông (635,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 16139622
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 11.211 foot vuông (1.041,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17223046
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.267 foot vuông (675,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.648 foot vuông (525 m2), Số MLS: 17218696
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.581 foot vuông (704,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.955 foot vuông (832 m2), Số MLS: 17210666
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.180 foot vuông (759,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.626 foot vuông (708 m2), Số MLS: SR17054470
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.622 foot vuông (615,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17200196
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17195856
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.730 foot vuông (439,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.701 foot vuông (808 m2), Số MLS: 17215844
Kích cỡ nhà: 10.639 foot vuông (988,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.494 foot vuông (696 m2), Số MLS: 17221874
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.489 foot vuông (696 m2), Số MLS: 17223112
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.038 foot vuông (468 m2), Số MLS: 17222846
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17213704
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.197 foot vuông (297 m2), Kích cỡ lô đất: 2.622 foot vuông (244 m2), Số MLS: 17192214
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.015 foot vuông (187,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17203558
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 165