Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA MONICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 215
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.024 foot vuông (652,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: SR18191904
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.797 foot vuông (445,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18323988
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 8.412 foot vuông (781,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18332592
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.046 foot vuông (747,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18350172
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông (513,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18314424
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.478 foot vuông (694,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.959 foot vuông (832 m2), Số MLS: 18363574
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.547 foot vuông (329,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18374338
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.836 foot vuông (728 m2), Kích cỡ lô đất: 8.947 foot vuông (831 m2), Số MLS: 18346418
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.701 foot vuông (343,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18335732
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.256 foot vuông (116,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18363864
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.689 foot vuông (435,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18359154
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông (353 m2), Kích cỡ lô đất: 8.351 foot vuông (776 m2), Số MLS: 18354322
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.505 foot vuông (604,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.572 foot vuông (703 m2), Số MLS: 18360184
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 8.854 foot vuông (822,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18357598
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.277 foot vuông (583,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.520 foot vuông (699 m2), Số MLS: 18363592
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 215