Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA MONICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 187
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17271780
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.655 foot vuông (525,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17267510
Phòng ngủ: 47, Kích cỡ nhà: 32.856 foot vuông (3.052,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17269286
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 10.114 foot vuông (939,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17278148
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.753 foot vuông (906,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17274900
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.697 foot vuông (343,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17271614
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 11.211 foot vuông (1.041,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17223046
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.299 foot vuông (771 m2), Kích cỡ lô đất: 8.938 foot vuông (830 m2), Số MLS: 17264102
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.243 foot vuông (487,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.847 foot vuông (822 m2), Số MLS: 17261424
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.385 foot vuông (686,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.939 foot vuông (830 m2), Số MLS: 17242690
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.180 foot vuông (759,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.626 foot vuông (708 m2), Số MLS: SR17054470
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.671 foot vuông (619,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17258734
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.082 foot vuông (657,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.520 foot vuông (699 m2), Số MLS: 17267940
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.911 foot vuông (456,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.729 foot vuông (811 m2), Số MLS: 17267708
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.050 foot vuông (469,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.952 foot vuông (832 m2), Số MLS: 17241066
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 187