Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA PAULA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 98,8 dặm Anh (39,98 hecta), Số MLS: 216004760
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.578 foot vuông (704 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17209135
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ nhà: 3.064 foot vuông (284,6 m2), Kích cỡ lô đất: 23,93 dặm Anh (9,68 hecta), Số MLS: 217011042
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.400 foot vuông (130,1 m2), Kích cỡ lô đất: 24,12 dặm Anh (9,76 hecta), Số MLS: 217005815
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.422 foot vuông (503,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,69 dặm Anh (1,09 hecta), Số MLS: 217002102
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông (267,6 m2), Kích cỡ lô đất: 33,5 dặm Anh (13,56 hecta), Số MLS: 217001249
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.520 foot vuông (512,8 m2), Kích cỡ lô đất: 17,19 dặm Anh (6,96 hecta), Số MLS: 217003703
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.468 foot vuông (322,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217011063
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.450 foot vuông (227,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 217011943
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.443 foot vuông (134,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.308 foot vuông (493 m2), Số MLS: 17273814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,95 dặm Anh (2,41 hecta), Số MLS: 217007434
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.051 foot vuông (283,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217012673
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.772 foot vuông (164,6 m2), Kích cỡ lô đất: 25,49 dặm Anh (10,32 hecta), Số MLS: 217012178
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.382 foot vuông (314,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 217010544
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.143 foot vuông (199,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217011018
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68