Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA PAULA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 56
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.578 foot vuông (704 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17209135
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ nhà: 3.064 foot vuông (284,6 m2), Kích cỡ lô đất: 23,93 dặm Anh (9,68 hecta), Số MLS: 217011042
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.400 foot vuông (130,1 m2), Kích cỡ lô đất: 24,12 dặm Anh (9,76 hecta), Số MLS: 217005815
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông (267,6 m2), Kích cỡ lô đất: 20,27 dặm Anh (8,2 hecta), Số MLS: 218000996
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.520 foot vuông (512,8 m2), Kích cỡ lô đất: 17,19 dặm Anh (6,96 hecta), Số MLS: 218003321
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.450 foot vuông (227,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 217011943
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: 217013231
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,95 dặm Anh (2,41 hecta), Số MLS: 217007434
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.153 foot vuông (385,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 218002403
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.772 foot vuông (164,6 m2), Kích cỡ lô đất: 25,49 dặm Anh (10,32 hecta), Số MLS: 217012178
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.382 foot vuông (314,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 217010544
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.806 foot vuông (260,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 218000875
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 3.179 foot vuông (295,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: 218000226
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông (269,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 217014126
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ nhà: 2.143 foot vuông (199,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217012103
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 56