Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA PAULA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 98,8 dặm Anh (39,98 hecta), Số MLS: 216004760
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.400 foot vuông (130,1 m2), Kích cỡ lô đất: 24,12 dặm Anh (9,76 hecta), Số MLS: 217005815
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.422 foot vuông (503,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,69 dặm Anh (1,09 hecta), Số MLS: 217002102
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông (267,6 m2), Kích cỡ lô đất: 33,5 dặm Anh (13,56 hecta), Số MLS: 217001249
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.520 foot vuông (512,8 m2), Kích cỡ lô đất: 17,19 dặm Anh (6,96 hecta), Số MLS: 217003703
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,95 dặm Anh (2,41 hecta), Số MLS: 217007434
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.051 foot vuông (283,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 216014970
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.371 foot vuông (127,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 217008845
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.450 foot vuông (320,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.800 foot vuông (910 m2), Số MLS: 217001956
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông (200,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 217009373
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.250 foot vuông (116,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,47 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: 216013538
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.021 foot vuông (280,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217007735
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.367 foot vuông (312,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 217008792
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 4.505 foot vuông (418,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217007026
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.245 foot vuông (208,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.818 foot vuông (448 m2), Số MLS: 217008503
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67