Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SANTA PAULA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.578 foot vuông (704 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17209135
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 6.118 foot vuông (568,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,41 dặm Anh (8,26 hecta), Số MLS: 218008052
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.118 foot vuông (568,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,41 dặm Anh (8,26 hecta), Số MLS: 218007440
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.520 foot vuông (512,8 m2), Kích cỡ lô đất: 17,19 dặm Anh (6,96 hecta), Số MLS: 218003321
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.450 foot vuông (227,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 217011943
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông (278,7 m2), Kích cỡ lô đất: 19,32 dặm Anh (7,82 hecta), Số MLS: 218006936
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: 217013231
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.468 foot vuông (322,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 218007498
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 640 foot vuông (59,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.175 foot vuông (481 m2), Số MLS: 18313064
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218005019
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 3.975 foot vuông (369,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: 218008527
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.769 foot vuông (350,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 218008164
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.153 foot vuông (385,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 218002403
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông (334,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 218003586
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.837 foot vuông (263,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 218006307
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75