Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 166
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 14,76 dặm Anh (5,97 hecta), Số MLS: SR17111212
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.024 foot vuông (373,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17107170
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.310 foot vuông (307,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17028462
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.651 foot vuông (246,3 m2), Kích cỡ lô đất: 40,11 dặm Anh (16,23 hecta), Số MLS: SR17020404
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.071 foot vuông (285,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17139853
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.153 foot vuông (385,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17043028
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.065 foot vuông (377,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.240 foot vuông (858 m2), Số MLS: SR17079107
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.830 foot vuông (448,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17010609
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.022 foot vuông (373,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17137570
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.826 foot vuông (355,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.635 foot vuông (802 m2), Số MLS: SR17117269
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.526 foot vuông (327,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.748 foot vuông (627 m2), Số MLS: SR17126403
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.692 foot vuông (343 m2), Kích cỡ lô đất: 8.932 foot vuông (830 m2), Số MLS: SR17113786
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.581 foot vuông (332,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17105985
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.065 foot vuông (377,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.408 foot vuông (781 m2), Số MLS: SR17075387
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.422 foot vuông (225 m2), Kích cỡ lô đất: 10,06 dặm Anh (4,07 hecta), Số MLS: SR16062834
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 166