Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.037 foot vuông (467,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: SR17226361
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông (334,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17156428
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.634 foot vuông (244,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR17194825
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.024 foot vuông (373,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17107170
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.430 foot vuông (411,5 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17181005
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.651 foot vuông (246,3 m2), Kích cỡ lô đất: 40,11 dặm Anh (16,23 hecta), Số MLS: SR17020404
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.513 foot vuông (419,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17280662
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17238632
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông (362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.905 foot vuông (920 m2), Số MLS: SR17164231
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.071 foot vuông (285,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17139853
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.590 foot vuông (333,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.398 foot vuông (594 m2), Số MLS: SR17189184
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.826 foot vuông (355,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.635 foot vuông (802 m2), Số MLS: SR17117269
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.766 foot vuông (349,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.583 foot vuông (797 m2), Số MLS: SR17155763
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.354 foot vuông (311,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17184984
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.447 foot vuông (320,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17238260
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139