Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 184
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.566 foot vuông (702,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,97 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: SR18111731
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.729 foot vuông (439,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,03 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: SR18146032
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.008 foot vuông (465,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,55 hecta), Số MLS: SR18190923
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.394 foot vuông (315,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,62 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: SR18163589
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.810 foot vuông (353,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: SR18168033
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.675 foot vuông (341,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: SR18116893
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.794 foot vuông (259,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8,1 dặm Anh (3,28 hecta), Số MLS: SR18141647
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.441 foot vuông (319,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR18153629
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông (362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR18173441
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.526 foot vuông (327,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18180634
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.974 foot vuông (369,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,23 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: SR18141993
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.820 foot vuông (354,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.967 foot vuông (833 m2), Số MLS: SR18184523
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 7.450 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR18116887
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.528 foot vuông (327,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18113887
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.593 foot vuông (333,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR18174564
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 184