Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 162
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 14,76 dặm Anh (5,97 hecta), Số MLS: SR18069678
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.566 foot vuông (702,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,97 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: SR18111731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.675 foot vuông (341,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: SR18116893
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.794 foot vuông (259,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8,1 dặm Anh (3,28 hecta), Số MLS: SR18141647
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 7.450 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR18116887
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.974 foot vuông (369,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,23 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: SR18141993
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.615 foot vuông (335,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.295 foot vuông (585 m2), Số MLS: SR18078050
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.528 foot vuông (327,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18113887
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.005 foot vuông (279,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.746 foot vuông (627 m2), Số MLS: SR18124727
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.553 foot vuông (423 m2), Kích cỡ lô đất: 6.543 foot vuông (608 m2), Số MLS: SR18122352
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.526 foot vuông (327,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.663 foot vuông (712 m2), Số MLS: SR18136963
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.528 foot vuông (327,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.395 foot vuông (780 m2), Số MLS: SR18021304
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.930 foot vuông (365,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.411 foot vuông (596 m2), Số MLS: SR18119142
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.050 foot vuông (283,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.683 foot vuông (807 m2), Số MLS: SR18117525
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.581 foot vuông (332,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18104759
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 162