Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.729 foot vuông (439,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,03 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR16142118
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.810 foot vuông (446,8 m2), Kích cỡ lô đất: 11,11 dặm Anh (4,5 hecta), Số MLS: SR17046106
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.310 foot vuông (307,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17028462
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.651 foot vuông (246,3 m2), Kích cỡ lô đất: 40,11 dặm Anh (16,23 hecta), Số MLS: SR17020404
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.683 foot vuông (249,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17214138
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 9.448 foot vuông (878 m2), Số MLS: SR17057425
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 2.928 foot vuông (272 m2), Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: SR16105159
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.153 foot vuông (385,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17043028
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.370 foot vuông (127,3 m2), Kích cỡ lô đất: 13,08 dặm Anh (5,29 hecta), Số MLS: SR15211615
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.830 foot vuông (448,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17010609
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.830 foot vuông (448,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.440 foot vuông (691 m2), Số MLS: SR17017007
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.392 foot vuông (315,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.961 foot vuông (647 m2), Số MLS: SR17032255
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.516 foot vuông (326,6 m2), Kích cỡ lô đất: 25,53 dặm Anh (10,33 hecta), Số MLS: SR17024407
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.581 foot vuông (332,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17214424
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.131 foot vuông (290,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4.095 foot vuông (380 m2), Số MLS: 16169120
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138