Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông (334,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17156428
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.430 foot vuông (411,5 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17181005
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.024 foot vuông (373,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17107170
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.651 foot vuông (246,3 m2), Kích cỡ lô đất: 40,11 dặm Anh (16,23 hecta), Số MLS: SR17020404
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.676 foot vuông (434,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.448 foot vuông (878 m2), Số MLS: SR17128073
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông (362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.905 foot vuông (920 m2), Số MLS: SR17164231
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.071 foot vuông (285,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17139853
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.370 foot vuông (127,3 m2), Kích cỡ lô đất: 13,08 dặm Anh (5,29 hecta), Số MLS: SR17105852
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.826 foot vuông (355,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.635 foot vuông (802 m2), Số MLS: SR17117269
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.590 foot vuông (333,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.398 foot vuông (594 m2), Số MLS: SR17189184
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.374 foot vuông (313,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17191241
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.526 foot vuông (327,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.748 foot vuông (627 m2), Số MLS: SR17126403
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.766 foot vuông (349,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.583 foot vuông (797 m2), Số MLS: SR17155763
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.581 foot vuông (332,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17105985
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.798 foot vuông (259,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17180938
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175