Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.037 foot vuông (467,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: SR17226361
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông (334,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17156428
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.634 foot vuông (244,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR17194825
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.024 foot vuông (373,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17107170
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.430 foot vuông (411,5 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17181005
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.651 foot vuông (246,3 m2), Kích cỡ lô đất: 40,11 dặm Anh (16,23 hecta), Số MLS: SR17020404
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.513 foot vuông (419,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17280662
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.363 foot vuông (219,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,79 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: SR17254561
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.675 foot vuông (341,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: SR17242276
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông (353 m2), Kích cỡ lô đất: 6.398 foot vuông (594 m2), Số MLS: SR17189184
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông (260,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,8 dặm Anh (1,94 hecta), Số MLS: SR17256581
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.832 foot vuông (356 m2), Kích cỡ lô đất: 6.400 foot vuông (595 m2), Số MLS: SR17256910
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.986 foot vuông (370,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.326 foot vuông (773 m2), Số MLS: SR17254908
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.262 foot vuông (303 m2), Kích cỡ lô đất: 6.431 foot vuông (597 m2), Số MLS: SR17274896
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.766 foot vuông (349,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.583 foot vuông (797 m2), Số MLS: SR17155763
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111