Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.430 foot vuông (411,5 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17181005
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.065 foot vuông (377,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR18060441
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.513 foot vuông (419,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17280662
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 7.450 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR18040381
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông (260,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,8 dặm Anh (1,94 hecta), Số MLS: SR18047459
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.528 foot vuông (327,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.395 foot vuông (780 m2), Số MLS: SR18021304
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.177 foot vuông (295,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.617 foot vuông (893 m2), Số MLS: 18308662
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.312 foot vuông (307,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18045944
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.743 foot vuông (347,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.749 foot vuông (720 m2), Số MLS: SR18036244
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.123 foot vuông (290,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.787 foot vuông (631 m2), Số MLS: 218002817
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.766 foot vuông (349,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.141 foot vuông (756 m2), Số MLS: SR18033104
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.447 foot vuông (320,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.204 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR18053636
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.613 foot vuông (242,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18057955
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.337 foot vuông (310 m2), Kích cỡ lô đất: 9.265 foot vuông (861 m2), Số MLS: SR18031187
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.720 foot vuông (345,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.624 foot vuông (708 m2), Số MLS: SR17271822
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131