Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAUGUS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 163
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.810 foot vuông (446,8 m2), Kích cỡ lô đất: 11,11 dặm Anh (4,5 hecta), Số MLS: SR17046106
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.310 foot vuông (307,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17028462
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.651 foot vuông (246,3 m2), Kích cỡ lô đất: 40,11 dặm Anh (16,23 hecta), Số MLS: SR17020404
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.683 foot vuông (249,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17214138
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.776 foot vuông (350,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,19 dặm Anh (2,1 hecta), Số MLS: SR17074870
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 2.928 foot vuông (272 m2), Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: SR16105159
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.153 foot vuông (385,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17043028
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17068089
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.065 foot vuông (377,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.240 foot vuông (858 m2), Số MLS: SR17079107
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.232 foot vuông (393,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.464 foot vuông (693 m2), Số MLS: SR17084841
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.065 foot vuông (377,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.408 foot vuông (781 m2), Số MLS: SR17075387
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.830 foot vuông (448,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17010609
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.904 foot vuông (269,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR17087030
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.392 foot vuông (315,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.961 foot vuông (647 m2), Số MLS: SR17032255
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.516 foot vuông (326,6 m2), Kích cỡ lô đất: 25,53 dặm Anh (10,33 hecta), Số MLS: SR17024407
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 163