Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 227
Phòng ngủ: 58, Kích cỡ nhà: 31.378 foot vuông (2.915 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18351434
Phòng ngủ: 36, Kích cỡ nhà: 21.930 foot vuông (2.037,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18351578
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.508 foot vuông (233 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17141456
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18319790
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.394 foot vuông (779,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18115472
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.467 foot vuông (693,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18124216
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.483 foot vuông (695,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR18053339
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 6.392 foot vuông (593,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18315026
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.993 foot vuông (556,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.799 foot vuông (817 m2), Số MLS: 18318330
Phòng ngủ: 24, Kích cỡ nhà: 10.200 foot vuông (947,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18352146
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18110616
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.498 foot vuông (510,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.811 foot vuông (819 m2), Số MLS: 18343862
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.358 foot vuông (590,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 18351778
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.460 foot vuông (507,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18328784
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.178 foot vuông (573,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18339506
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 227