Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 211
Phòng ngủ: 51, Kích cỡ nhà: 42.453 foot vuông (3.943,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17194694
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.112 foot vuông (846,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17019352
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.572 foot vuông (610,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 15963875
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 12.129 foot vuông (1.126,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17198462
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 11.937 foot vuông (1.108,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17197194
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.050 foot vuông (840,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17214384
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17198954
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.705 foot vuông (530 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17189742
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.096 foot vuông (380,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR17014563
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.065 foot vuông (470,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.973 foot vuông (741 m2), Số MLS: SR17029483
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.720 foot vuông (531,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17203002
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.207 foot vuông (576,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17210502
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.346 foot vuông (496,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.063 foot vuông (842 m2), Số MLS: SR16743958
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.560 foot vuông (423,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR17056339
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.537 foot vuông (514,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17024979
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 211