Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 170
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.508 foot vuông (233 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17141456
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.572 foot vuông (610,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 15963875
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18319790
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.483 foot vuông (695,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR18053339
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.357 foot vuông (683,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17271534
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 6.392 foot vuông (593,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18315026
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.854 foot vuông (636,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18323914
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.358 foot vuông (590,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 18304552
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.779 foot vuông (536,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18307024
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.177 foot vuông (480,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.828 foot vuông (820 m2), Số MLS: SR18053040
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.008 foot vuông (372,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18309292
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.156 foot vuông (479 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18053478
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.495 foot vuông (510,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18303594
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.720 foot vuông (531,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18004347
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.564 foot vuông (424 m2), Kích cỡ lô đất: 7.989 foot vuông (742 m2), Số MLS: SR18059052
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 170