Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 262
Kích cỡ nhà: 26.910 foot vuông (2.499,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18168263
Phòng ngủ: 40, Kích cỡ nhà: 17.936 foot vuông (1.666,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18363494
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.508 foot vuông (233 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17141456
Phòng ngủ: 35, Kích cỡ nhà: 19.510 foot vuông (1.812,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18362542
Phòng ngủ: 28, Kích cỡ nhà: 16.037 foot vuông (1.489,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18363452
Phòng ngủ: 35, Kích cỡ nhà: 19.510 foot vuông (1.812,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18362512
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.357 foot vuông (683,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18387066
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.600 foot vuông (520,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18374574
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông (724,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18158433
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.045 foot vuông (654,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18390664
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.993 foot vuông (556,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.799 foot vuông (817 m2), Số MLS: 18360534
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.876 foot vuông (360,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.442 foot vuông (877 m2), Số MLS: 18386972
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.358 foot vuông (590,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 18369652
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18350158
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.675 foot vuông (341,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18387188
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 262