Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 239
Phòng ngủ: 48, Kích cỡ nhà: 30.160 foot vuông (2.801,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17218766
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.508 foot vuông (233 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17141456
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.572 foot vuông (610,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 15963875
Phòng ngủ: 24, Kích cỡ nhà: 13.124 foot vuông (1.219,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.517 foot vuông (884 m2), Số MLS: 17229150
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 11.937 foot vuông (1.108,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17197194
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 12.312 foot vuông (1.143,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.907 foot vuông (642 m2), Số MLS: 17243638
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 12.129 foot vuông (1.126,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17198462
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.779 foot vuông (536,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17239794
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.467 foot vuông (507,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.969 foot vuông (926 m2), Số MLS: 17239340
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.337 foot vuông (495,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17244598
Kích cỡ nhà: 8.456 foot vuông (785,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17141126
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.220 foot vuông (484,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: SR17109324
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.720 foot vuông (531,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17203002
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.320 foot vuông (401,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.807 foot vuông (632 m2), Số MLS: SR17117003
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông (399,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17228166
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 239