Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244
Phòng ngủ: 48, Kích cỡ nhà: 30.160 foot vuông (2.801,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17218766
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.508 foot vuông (233 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17141456
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.572 foot vuông (610,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 15963875
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.357 foot vuông (683,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17075191
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 11.937 foot vuông (1.108,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17255254
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 12.312 foot vuông (1.143,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.907 foot vuông (642 m2), Số MLS: 17243638
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.149 foot vuông (571,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17253866
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 12.129 foot vuông (1.126,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17198462
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.779 foot vuông (536,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17239794
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.337 foot vuông (495,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17244598
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.511 foot vuông (419,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17249512
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.250 foot vuông (487,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.974 foot vuông (741 m2), Số MLS: 17252816
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.467 foot vuông (507,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.969 foot vuông (926 m2), Số MLS: 17239340
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.916 foot vuông (456,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.971 foot vuông (741 m2), Số MLS: 17252070
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.701 foot vuông (436,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 17255838
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244