Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.508 foot vuông (233 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17141456
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.572 foot vuông (610,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 15963875
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.650 foot vuông (803,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17274088
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.357 foot vuông (683,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17271534
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.149 foot vuông (571,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17253866
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.779 foot vuông (536,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17239794
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.008 foot vuông (372,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17285810
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.511 foot vuông (419,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17249512
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 9.942 foot vuông (923,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17274358
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.474 foot vuông (415,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17274370
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.055 foot vuông (469,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.003 foot vuông (743 m2), Số MLS: 317007551
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.197 foot vuông (389,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.499 foot vuông (604 m2), Số MLS: 17294166
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.821 foot vuông (447,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.828 foot vuông (820 m2), Số MLS: 17287152
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.202 foot vuông (390,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR17253185
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17296240
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150