Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SHERMAN OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 189
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.508 foot vuông (233 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17141456
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.572 foot vuông (610,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 15963875
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.650 foot vuông (803,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17274088
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.357 foot vuông (683,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17271534
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.779 foot vuông (536,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17239794
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.337 foot vuông (495,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17244598
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.149 foot vuông (571,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17253866
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 4.938 foot vuông (458,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17215337
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.474 foot vuông (415,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17274370
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.825 foot vuông (448,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: SR17229252
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.511 foot vuông (419,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17249512
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 9.942 foot vuông (923,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17274358
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.346 foot vuông (868,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17261978
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.175 foot vuông (480,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 17280044
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.857 foot vuông (637 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17258450
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 189