Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
STUDIO CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.733 foot vuông (904,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18351844
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.015 foot vuông (930,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18008471
Kích cỡ nhà: 14.180 foot vuông (1.317,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.733 foot vuông (718,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 17284394
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17293010
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.604 foot vuông (427,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 18322262
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,73 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 18331368
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.811 foot vuông (539,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18353626
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.098 foot vuông (380,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18341974
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.625 foot vuông (429,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: SR18074857
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.835 foot vuông (542,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18101415
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.154 foot vuông (478,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18077563
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.431 foot vuông (225,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: SR18112938
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.424 foot vuông (318,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18341210
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.230 foot vuông (485,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 18328314
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150