Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
STUDIO CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.733 foot vuông (904,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17120173
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông (724,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17207882
Kích cỡ nhà: 14.998 foot vuông (1.393,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17207626
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.100 foot vuông (566,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17238106
Kích cỡ nhà: 10.070 foot vuông (935,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.650 foot vuông (618 m2), Số MLS: SR17023149
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17209972
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17210348
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.548 foot vuông (515,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17194278
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17233182
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17237566
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.730 foot vuông (346,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17207606
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.580 foot vuông (332,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17206510
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.029 foot vuông (467,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.526 foot vuông (792 m2), Số MLS: 17239346
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.360 foot vuông (497,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17242318
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142