Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
STUDIO CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147
Kích cỡ nhà: 20.628 foot vuông (1.916,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17146891
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.733 foot vuông (904,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17120173
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.043 foot vuông (654,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17254378
Phòng ngủ: 34, Kích cỡ nhà: 22.176 foot vuông (2.060,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17262160
Kích cỡ nhà: 14.998 foot vuông (1.393,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.100 foot vuông (566,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17238106
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17209972
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.366 foot vuông (405,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17252966
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.945 foot vuông (552,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17148239
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.790 foot vuông (445 m2), Kích cỡ lô đất: 7.922 foot vuông (736 m2), Số MLS: 17251584
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17237566
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17233182
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.730 foot vuông (346,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17207606
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.516 foot vuông (419,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.074 foot vuông (750 m2), Số MLS: 17228874
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.796 foot vuông (259,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17236400
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147