Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
STUDIO CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.733 foot vuông (904,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18223499
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.900 foot vuông (733,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18383100
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 10.015 foot vuông (930,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 18386078
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.587 foot vuông (611,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18372504
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 7.843 foot vuông (728,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 18357270
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 7.308 foot vuông (678,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.540 foot vuông (793 m2), Số MLS: SR18196936
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.545 foot vuông (515,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 18386858
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,73 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 18382524
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.307 foot vuông (400,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18383020
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.050 foot vuông (469,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18200803
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.767 foot vuông (350 m2), Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 18371932
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.589 foot vuông (612,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 318002835
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.265 foot vuông (582 m2), Kích cỡ lô đất: 6.033 foot vuông (560 m2), Số MLS: 18377942
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.811 foot vuông (539,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18377652
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.752 foot vuông (348,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18376654
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148