Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
STUDIO CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129
Kích cỡ nhà: 20.628 foot vuông (1.916,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR16721876
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông (724,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17207882
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.593 foot vuông (519,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 17220444
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17209972
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.490 foot vuông (417,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17216040
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.528 foot vuông (606,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17037405
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.366 foot vuông (405,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 16151774
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17210348
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.614 foot vuông (521,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17224304
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.785 foot vuông (351,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17208964
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.548 foot vuông (515,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17194278
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.580 foot vuông (332,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17206510
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.356 foot vuông (404,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17004733
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 1.183 foot vuông (109,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.003 foot vuông (651 m2), Số MLS: 16118270
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.730 foot vuông (346,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17207606
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129