Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
STUDIO CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.733 foot vuông (904,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18064161
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 8.449 foot vuông (784,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,66 dặm Anh (1,48 hecta), Số MLS: 17268116
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.843 foot vuông (728,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 18316048
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.015 foot vuông (930,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18008471
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.733 foot vuông (718,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 17284394
Kích cỡ nhà: 14.180 foot vuông (1.317,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 5.549 foot vuông (515,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,91 dặm Anh (1,18 hecta), Số MLS: 18313290
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.604 foot vuông (427,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 18322262
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17293010
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.910 foot vuông (270,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 18312720
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.109 foot vuông (474,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.560 foot vuông (888 m2), Số MLS: 17297778
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.384 foot vuông (500,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.348 foot vuông (868 m2), Số MLS: SR18065115
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.850 foot vuông (357,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17273988
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17233182
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.672 foot vuông (341,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17231904
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110