Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
STUDIO CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.733 foot vuông (904,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17237090
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 8.449 foot vuông (784,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,66 dặm Anh (1,48 hecta), Số MLS: 17268116
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.843 foot vuông (728,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17280072
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.733 foot vuông (718,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 17284394
Kích cỡ nhà: 14.998 foot vuông (1.393,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17293010
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.446 foot vuông (413 m2), Kích cỡ lô đất: 1,55 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: SR17245983
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.846 foot vuông (636 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17290120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.702 foot vuông (529,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17204505
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.790 foot vuông (445 m2), Kích cỡ lô đất: 7.922 foot vuông (736 m2), Số MLS: 17289522
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.713 foot vuông (530,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.223 foot vuông (857 m2), Số MLS: 317007284
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.850 foot vuông (357,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17273988
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17233182
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17286736
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.672 foot vuông (341,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17231904
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101