Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
TARZANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118
Phòng ngủ: 48, Kích cỡ nhà: 29.884 foot vuông (2.776,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17202442
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.800 foot vuông (631,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17203640
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17190006
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.590 foot vuông (612,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17206272
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.630 foot vuông (615,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17217888
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.141 foot vuông (570,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17011568
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.540 foot vuông (514,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR17058272
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.023 foot vuông (466,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 16182624
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.945 foot vuông (645,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17027299
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.182 foot vuông (574,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 16183968
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.874 foot vuông (545,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR16738171
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.487 foot vuông (509,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17063524
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.883 foot vuông (546,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17059556
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.646 foot vuông (524,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17067667
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17054975
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118