Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
TARZANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128
Phòng ngủ: 48, Kích cỡ nhà: 29.884 foot vuông (2.776,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17247778
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17200250
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17152909
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.662 foot vuông (711,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17212340
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.549 foot vuông (608,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17203165
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.459 foot vuông (507,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17211532
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.049 foot vuông (654,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 17244632
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.123 foot vuông (661,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17276358
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.765 foot vuông (721,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17237173
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.399 foot vuông (594,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17194868
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.300 foot vuông (492,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17255904
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.141 foot vuông (570,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17141502
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR17095753
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.400 foot vuông (687,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17278780
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.051 foot vuông (562,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17108446
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128