Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
TARZANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113
Phòng ngủ: 48, Kích cỡ nhà: 29.884 foot vuông (2.776,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17247778
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.717 foot vuông (902,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17258512
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.118 foot vuông (568,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 317007268
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: SR17253652
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17152909
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17200250
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.094 foot vuông (659 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17252244
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.189 foot vuông (760,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17289814
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.662 foot vuông (711,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17212340
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.150 foot vuông (571,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17282986
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.670 foot vuông (805,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 817002827
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.459 foot vuông (507,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17211532
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.343 foot vuông (589,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17257813
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.123 foot vuông (661,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17276358
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113