Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
TARZANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 162
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông (975,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 18330674
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.717 foot vuông (902,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17258512
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.118 foot vuông (568,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh (0,95 hecta), Số MLS: SR18257906
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.217 foot vuông (577,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: SR18220205
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.981 foot vuông (648,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18236263
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông (585,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18377176
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.755 foot vuông (627,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18268421
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18384772
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.108 foot vuông (567,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 18386836
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.671 foot vuông (526,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR18180047
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.840 foot vuông (542,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18399424
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.399 foot vuông (594,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 218013865
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.595 foot vuông (519,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18251585
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.399 foot vuông (594,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18237280
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.765 foot vuông (721,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18212694
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 162