Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
TARZANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 168
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.717 foot vuông (902,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17258512
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 9.800 foot vuông (910,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5,16 dặm Anh (2,09 hecta), Số MLS: SR17275191
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.410 foot vuông (595,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 318002130
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.118 foot vuông (568,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 317007268
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18341268
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR18104417
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.549 foot vuông (608,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18321052
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR18127541
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.826 foot vuông (541,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18343240
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.630 foot vuông (615,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 18338502
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.549 foot vuông (608,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18006525
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.108 foot vuông (567,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 18322284
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.195 foot vuông (575,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18114404
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.840 foot vuông (542,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18135266
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.590 foot vuông (612,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18310298
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 168