Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
TARZANA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.662 foot vuông (711,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17120377
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.800 foot vuông (631,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17229968
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.549 foot vuông (608,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17121239
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.123 foot vuông (661,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR17142437
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.630 foot vuông (615,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17217888
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.590 foot vuông (612,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17244276
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.901 foot vuông (548,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17101388
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.800 foot vuông (910,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17222330
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.049 foot vuông (654,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 17244632
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.540 foot vuông (514,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR17058272
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.141 foot vuông (570,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17141731
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.878 foot vuông (546,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17106417
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR17095753
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.487 foot vuông (509,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17063524
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.874 foot vuông (545,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR16738171
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133