Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.610 foot vuông (707 m2), Số MLS: 17249450
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.139 foot vuông (384,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17245024
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.740 foot vuông (440,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.101 foot vuông (474 m2), Số MLS: 17249144
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 16144266
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 10.428 foot vuông (968,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.980 foot vuông (741 m2), Số MLS: 17246304
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.023 foot vuông (280,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.502 foot vuông (604 m2), Số MLS: 17232876
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 908 foot vuông (84,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17224970
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.946 foot vuông (273,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.524 foot vuông (327 m2), Số MLS: 17226504
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.598 foot vuông (241,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 17260400
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.151 foot vuông (292,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.851 foot vuông (265 m2), Số MLS: 17257456
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17213068
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ lô đất: 5.765 foot vuông (536 m2), Số MLS: 17254564
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 2.248 foot vuông (208,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17248070
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ lô đất: 5.670 foot vuông (527 m2), Số MLS: 17247680
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.750 foot vuông (627,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.670 foot vuông (527 m2), Số MLS: 17247862
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112