Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.422 foot vuông (410,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17290216
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.139 foot vuông (384,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17245024
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.334 foot vuông (309,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217013009
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 16144266
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 10.428 foot vuông (968,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.980 foot vuông (741 m2), Số MLS: 17246304
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.740 foot vuông (440,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.101 foot vuông (474 m2), Số MLS: 17281952
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.900 foot vuông (548,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17288186
Kích cỡ nhà: 3.618 foot vuông (336,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.570 foot vuông (332 m2), Số MLS: 17270580
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17282010
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông (267,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.299 foot vuông (492 m2), Số MLS: 17270078
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.443 foot vuông (505,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.765 foot vuông (536 m2), Số MLS: 17270398
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.410 foot vuông (409,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.647 foot vuông (339 m2), Số MLS: 17293594
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông (288 m2), Kích cỡ lô đất: 4.375 foot vuông (406 m2), Số MLS: 17274966
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.151 foot vuông (292,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.851 foot vuông (265 m2), Số MLS: 17282214
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 9.652 foot vuông (896,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17292450
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123