Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 143
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.253 foot vuông (395,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 18309736
Kích cỡ nhà: 1.430 foot vuông (132,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.061 foot vuông (749 m2), Số MLS: 18329308
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.422 foot vuông (410,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 18330508
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 18305946
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 725 foot vuông (67,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.022 foot vuông (188 m2), Số MLS: 218002892
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4.585 foot vuông (426 m2), Số MLS: 18346306
Kích cỡ nhà: 10.733 foot vuông (997,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.176 foot vuông (760 m2), Số MLS: 18332044
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 18347884
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 2.736 foot vuông (254,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18316360
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.090 foot vuông (194,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18316310
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.740 foot vuông (440,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.102 foot vuông (474 m2), Số MLS: 18314328
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.570 foot vuông (424,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.550 foot vuông (887 m2), Số MLS: 18343434
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.826 foot vuông (262,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 18337624
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.550 foot vuông (329,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 18337268
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông (288 m2), Kích cỡ lô đất: 4.375 foot vuông (406 m2), Số MLS: 18326048
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 143