Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 121
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.253 foot vuông (395,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 18309736
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.422 foot vuông (410,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17290216
Phòng ngủ: 21, Kích cỡ nhà: 10.428 foot vuông (968,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.980 foot vuông (741 m2), Số MLS: 17246304
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 18305946
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 725 foot vuông (67,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.022 foot vuông (188 m2), Số MLS: 218002892
Kích cỡ nhà: 10.733 foot vuông (997,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.176 foot vuông (760 m2), Số MLS: 18309162
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.740 foot vuông (440,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.102 foot vuông (474 m2), Số MLS: 18314328
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.031 foot vuông (281,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.033 foot vuông (375 m2), Số MLS: 18312520
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 2.736 foot vuông (254,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.002 foot vuông (558 m2), Số MLS: 18316360
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.090 foot vuông (194,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.004 foot vuông (558 m2), Số MLS: 18316310
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.900 foot vuông (548,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17288186
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.990 foot vuông (463,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18311918
Kích cỡ nhà: 3.618 foot vuông (336,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.570 foot vuông (332 m2), Số MLS: 17270580
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.410 foot vuông (409,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.647 foot vuông (339 m2), Số MLS: 17293594
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông (288 m2), Kích cỡ lô đất: 4.375 foot vuông (406 m2), Số MLS: 18306412
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 121