Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENICE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.139 foot vuông (384,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 17245024
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông (279,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 16144266
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.023 foot vuông (280,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.502 foot vuông (604 m2), Số MLS: 17232876
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông (920 m2), Số MLS: 17207238
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 908 foot vuông (84,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17224970
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.946 foot vuông (273,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.524 foot vuông (327 m2), Số MLS: 17226504
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17213068
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17192160
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.684 foot vuông (435,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.806 foot vuông (725 m2), Số MLS: 17237124
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.443 foot vuông (505,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.765 foot vuông (536 m2), Số MLS: 17224490
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.915 foot vuông (270,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17242728
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.025 foot vuông (373,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17240470
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 6.850 foot vuông (636,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.670 foot vuông (527 m2), Số MLS: 17220580
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 6.850 foot vuông (636,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.670 foot vuông (527 m2), Số MLS: 17216192
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.024 foot vuông (466,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.647 foot vuông (339 m2), Số MLS: 17204982
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105