Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VICTORVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.444 foot vuông (319,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17276204
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.291 foot vuông (212,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17220682
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.580 foot vuông (239,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.287 foot vuông (677 m2), Số MLS: SR17230338
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.455 foot vuông (321 m2), Kích cỡ lô đất: 5.831 foot vuông (542 m2), Số MLS: 16150726
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.702 foot vuông (251 m2), Kích cỡ lô đất: 7.495 foot vuông (696 m2), Số MLS: SR17073731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.267 foot vuông (210,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17250760
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.380 foot vuông (128,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: SR17153657
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.385 foot vuông (221,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.512 foot vuông (512 m2), Số MLS: 217013726
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.162 foot vuông (200,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 17216152
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.467 foot vuông (229,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.071 foot vuông (750 m2), Số MLS: 17260042
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.783 foot vuông (165,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17230637
Kích cỡ nhà: 2.797 foot vuông (259,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17259848
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.198 foot vuông (204,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17248489
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.014 foot vuông (187,1 m2), Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 17277584
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.702 foot vuông (158,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 317006270
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23