Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VICTORVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.455 foot vuông (321 m2), Kích cỡ lô đất: 5.831 foot vuông (542 m2), Số MLS: 16150726
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.380 foot vuông (128,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: SR17153657
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.467 foot vuông (229,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.071 foot vuông (750 m2), Số MLS: 17260042
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.162 foot vuông (200,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 17216152
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.811 foot vuông (261,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.214 foot vuông (670 m2), Số MLS: 817001662
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.694 foot vuông (157,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17249288
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.702 foot vuông (158,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 317006270
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.495 foot vuông (138,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17198730
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.772 foot vuông (164,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 17193248
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.690 foot vuông (157 m2), Kích cỡ lô đất: 4.076 foot vuông (379 m2), Số MLS: 817000634
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.154 foot vuông (200,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.502 foot vuông (697 m2), Số MLS: 817000598
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 758 foot vuông (70,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3,98 dặm Anh (1,61 hecta), Số MLS: 17205024
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.546 foot vuông (236,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.685 foot vuông (621 m2), Số MLS: 16127452
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1