Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VICTORVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 21
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.555 foot vuông (237,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17270428
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 18323260
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.444 foot vuông (319,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17276204
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.032 foot vuông (281,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.205 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR18092217
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.099 foot vuông (287,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 18341274
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.878 foot vuông (174,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.259 foot vuông (767 m2), Số MLS: 18341990
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.364 foot vuông (219,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.701 foot vuông (808 m2), Số MLS: 18343688
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.162 foot vuông (200,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 17216152
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.784 foot vuông (258,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.426 foot vuông (597 m2), Số MLS: 18329642
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.315 foot vuông (215,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.643 foot vuông (896 m2), Số MLS: 17296030
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.101 foot vuông (195,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 18315812
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.867 foot vuông (173,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.474 foot vuông (694 m2), Số MLS: 18328528
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.661 foot vuông (154,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 18310498
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.702 foot vuông (251 m2), Kích cỡ lô đất: 7.495 foot vuông (696 m2), Số MLS: SR17073731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.736 foot vuông (161,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.905 foot vuông (549 m2), Số MLS: 318001854
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 21