Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VICTORVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.555 foot vuông (237,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17270428
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.740 foot vuông (254,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR18003190
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.608 foot vuông (242,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.100 foot vuông (660 m2), Số MLS: 318000133
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.444 foot vuông (319,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17276204
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.291 foot vuông (212,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17220682
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.702 foot vuông (251 m2), Kích cỡ lô đất: 7.495 foot vuông (696 m2), Số MLS: SR17073731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.267 foot vuông (210,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17250760
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.315 foot vuông (215,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.643 foot vuông (896 m2), Số MLS: 17296030
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.162 foot vuông (200,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 17216152
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.783 foot vuông (165,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17230637
Kích cỡ nhà: 2.797 foot vuông (259,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17259848
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.647 foot vuông (245,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17265625
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.154 foot vuông (200,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.502 foot vuông (697 m2), Số MLS: 817000598
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.495 foot vuông (138,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17198730
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.772 foot vuông (164,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 17193248
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1