Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VISALIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.032 foot vuông (374,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217013531
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.032 foot vuông (374,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217013532
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.799 foot vuông (167,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.970 foot vuông (833 m2), Số MLS: 16144040
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1