Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VISALIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.964 foot vuông (461,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 18327148
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.032 foot vuông (374,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217013531
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.032 foot vuông (374,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217013532
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.126 foot vuông (662 m2), Số MLS: 317007502
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.384 foot vuông (779 m2), Số MLS: 317007488
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.754 foot vuông (720 m2), Số MLS: 317007503
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.290 foot vuông (677 m2), Số MLS: 317007501
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.950 foot vuông (739 m2), Số MLS: 317007491
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.709 foot vuông (716 m2), Số MLS: 317007492
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 312 foot vuông (29 m2), Kích cỡ lô đất: 5.115 foot vuông (475 m2), Số MLS: 218005502
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1