Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WESTLAKE VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 186
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 216002574
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.815 foot vuông (1.469,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 216005132
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.777 foot vuông (1.001,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 17188990
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.099 foot vuông (752,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 216006357
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.721 foot vuông (1.460,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 17245032
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.761 foot vuông (999,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,24 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 216006525
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.241 foot vuông (672,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 217004857
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông (724,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 216009805
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.167 foot vuông (1.130,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,04 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 217004576
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông (854,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217003901
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.300 foot vuông (771,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 217004252
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.806 foot vuông (725,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217006396
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.090 foot vuông (937,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 217003366
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông (297,3 m2), Kích cỡ lô đất: 51,8 dặm Anh (20,96 hecta), Số MLS: 216009415
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông (1.207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 216003467
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 186