Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WESTLAKE VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 198
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 18, Phòng vệ sinh không tắm: 15, Kích cỡ nhà: 50.255 foot vuông (4.668,7 m2), Kích cỡ lô đất: 33,34 dặm Anh (13,49 hecta), Số MLS: 218000539
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 16.702 foot vuông (1.551,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 218011969
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.785 foot vuông (165,8 m2), Kích cỡ lô đất: 25,25 dặm Anh (10,22 hecta), Số MLS: 218005732
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 13.283 foot vuông (1.234 m2), Kích cỡ lô đất: 4,39 dặm Anh (1,78 hecta), Số MLS: 218012908
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 18393360
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 218002386
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.782 foot vuông (722,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18329860
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.837 foot vuông (821 m2), Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 218008274
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.890 foot vuông (918,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3,16 dặm Anh (1,28 hecta), Số MLS: 18376958
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.239 foot vuông (765,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 218011826
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông (1.207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 217014863
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.869 foot vuông (638,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 218000778
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.977 foot vuông (741,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,79 dặm Anh (1,53 hecta), Số MLS: 218000318
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.556 foot vuông (702 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 218007376
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.007 foot vuông (929,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,04 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 218012923
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 198