Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WESTLAKE VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 151
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 16.702 foot vuông (1.551,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 217011408
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông (1.300,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,39 dặm Anh (1,78 hecta), Số MLS: 217011673
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông (994 m2), Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 217012541
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 216002574
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.188 foot vuông (946,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,86 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 217013794
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 217012297
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.721 foot vuông (1.460,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 217013862
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.806 foot vuông (725,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217006396
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.090 foot vuông (937,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 217011473
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 217011538
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.136 foot vuông (848,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh (0,99 hecta), Số MLS: 217011992
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.869 foot vuông (638,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 217009688
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.627 foot vuông (894,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9,36 dặm Anh (3,79 hecta), Số MLS: 216000391
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.930 foot vuông (736,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 217011574
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.890 foot vuông (825,9 m2), Kích cỡ lô đất: 10,7 dặm Anh (4,33 hecta), Số MLS: 217012984
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 151