Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WESTLAKE VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 165
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.815 foot vuông (1.469,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 216005132
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 216002574
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.721 foot vuông (1.460,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 217001817
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.761 foot vuông (999,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,24 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 216006525
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.777 foot vuông (1.001,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 17188990
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.099 foot vuông (752,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 216006357
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông (724,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 216009805
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.167 foot vuông (1.130,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,04 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 216005770
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.300 foot vuông (771,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 217000089
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.456 foot vuông (878,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5,29 dặm Anh (2,14 hecta), Số MLS: 217000504
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 10,1 dặm Anh (4,09 hecta), Số MLS: 217001016
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông (297,3 m2), Kích cỡ lô đất: 51,8 dặm Anh (20,96 hecta), Số MLS: 216009415
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông (1.207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 216003467
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.531 foot vuông (792,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 216016774
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 165