Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WESTLAKE VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 18, Phòng vệ sinh không tắm: 15, Kích cỡ nhà: 50.255 foot vuông (4.668,7 m2), Kích cỡ lô đất: 33,34 dặm Anh (13,49 hecta), Số MLS: 218000539
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 16.702 foot vuông (1.551,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 218002565
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông (1.300,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,39 dặm Anh (1,78 hecta), Số MLS: 217011673
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông (994 m2), Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 217012541
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 218002386
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 15.734 foot vuông (1.461,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: SR18002787
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.188 foot vuông (946,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,86 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 217013794
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 217012297
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.400 foot vuông (966,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 218002266
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.167 foot vuông (1.130,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,04 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 218000810
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.980 foot vuông (741,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6,63 dặm Anh (2,68 hecta), Số MLS: 17288578
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.806 foot vuông (725,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217006396
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.136 foot vuông (848,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh (0,99 hecta), Số MLS: 217011992
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông (1.207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 217014863
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.869 foot vuông (638,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 218000778
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180