Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WESTLAKE VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 191
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.835 foot vuông (1.471,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 216002574
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.815 foot vuông (1.469,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 216005132
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.777 foot vuông (1.001,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 17188990
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.721 foot vuông (1.460,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 17245032
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.761 foot vuông (999,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,24 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 216006525
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.167 foot vuông (1.130,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,04 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 217004576
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.241 foot vuông (672,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 217007963
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.090 foot vuông (937,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 217003366
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.806 foot vuông (725,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217006396
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông (297,3 m2), Kích cỡ lô đất: 51,8 dặm Anh (20,96 hecta), Số MLS: 216009415
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.627 foot vuông (894,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9,36 dặm Anh (3,79 hecta), Số MLS: 216000391
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.869 foot vuông (638,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 217009688
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.660 foot vuông (897,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 217001557
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.518 foot vuông (605,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 217006405
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.529 foot vuông (699,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 217002869
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 191