Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WILMINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 27, Kích cỡ nhà: 7.386 foot vuông (686,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18299188
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 6.480 foot vuông (602 m2), Kích cỡ lô đất: 8.481 foot vuông (788 m2), Số MLS: 18322816
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 2.192 foot vuông (203,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.293 foot vuông (678 m2), Số MLS: 18321196
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.176 foot vuông (109,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.604 foot vuông (521 m2), Số MLS: 18326066
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 995 foot vuông (92,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.314 foot vuông (494 m2), Số MLS: SR18094105
Kích cỡ nhà: 1.966 foot vuông (182,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.005 foot vuông (372 m2), Số MLS: 318000759
Kích cỡ nhà: 1.440 foot vuông (133,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.584 foot vuông (705 m2), Số MLS: 18311388
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.122 foot vuông (104,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.701 foot vuông (530 m2), Số MLS: 18337452
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1