Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WILMINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1
Phòng ngủ: 24, Kích cỡ nhà: 8.966 foot vuông (832,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17256656
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 1.320 foot vuông (122,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.466 foot vuông (694 m2), Số MLS: 17265190
Kích cỡ nhà: 3.162 foot vuông (293,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.106 foot vuông (660 m2), Số MLS: SR17132876
Kích cỡ nhà: 1.508 foot vuông (140,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 17248776
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1