Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 257
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 12.220 foot vuông (1.135,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17237796
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 7.580 foot vuông (704,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,09 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 17237298
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.909 foot vuông (827,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17141588
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.895 foot vuông (547,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17117644
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.983 foot vuông (648,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17092596
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17145655
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17063323
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17061275
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17023902
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17214494
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17222412
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.907 foot vuông (548,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17118606
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 5.296 foot vuông (492 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17208538
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.911 foot vuông (549,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17005856
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.330 foot vuông (588,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17016248
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 257