Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.400 foot vuông (687,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18345344
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.400 foot vuông (687,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17238872
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.721 foot vuông (624,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18163845
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.400 foot vuông (594,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR18094303
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.348 foot vuông (775,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18367214
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.678 foot vuông (713,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18132267
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.600 foot vuông (706 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18109583
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.082 foot vuông (657,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18098460
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.513 foot vuông (419,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18140508
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.981 foot vuông (555,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18152110
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 9.707 foot vuông (902 m2), Số MLS: 18363716
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 218008874
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.850 foot vuông (543,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18168356
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.165 foot vuông (386,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18122095
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.590 foot vuông (426,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18080524
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244