Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 249
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.400 foot vuông (687,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18345344
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.659 foot vuông (618,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18224416
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.721 foot vuông (624,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18163845
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.348 foot vuông (775,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18367214
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.578 foot vuông (704 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18377570
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18208093
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.600 foot vuông (706 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18109583
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.005 foot vuông (465 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18230125
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.213 foot vuông (391,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 18383908
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 9.707 foot vuông (902 m2), Số MLS: 18363716
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.981 foot vuông (555,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18152110
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.513 foot vuông (419,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18140508
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 218012883
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.850 foot vuông (543,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18168356
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.165 foot vuông (386,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18248400
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 249