Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 199
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.400 foot vuông (687,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17238872
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 7.054 foot vuông (655,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 318000150
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18032917
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.612 foot vuông (521,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: SR17250818
Kích cỡ nhà: 6.224 foot vuông (578,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR17238075
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.224 foot vuông (578,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR17237631
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông (362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18063287
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.283 foot vuông (397,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR18057705
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.602 foot vuông (706,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18310912
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR18013871
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.940 foot vuông (366 m2), Kích cỡ lô đất: 9.707 foot vuông (902 m2), Số MLS: SR18008312
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.531 foot vuông (513,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18029036
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR18034946
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.668 foot vuông (433,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18008836
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.407 foot vuông (502,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18301674
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 199