Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 12.220 foot vuông (1.135,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17193064
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17061275
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17063323
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17222412
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17023902
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.907 foot vuông (548,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR16704514
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17214494
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 5.296 foot vuông (492 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17208538
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.911 foot vuông (549,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17005856
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.330 foot vuông (588,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17016248
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.332 foot vuông (588,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17074632
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.150 foot vuông (478,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16190304
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.183 foot vuông (481,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR16134474
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.731 foot vuông (253,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17213898
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.285 foot vuông (398,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17196336
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224