Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 201
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.184 foot vuông (388,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17197894
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.983 foot vuông (648,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR16151248
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17061275
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 8.615 foot vuông (800,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 16154712
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17023902
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 5.296 foot vuông (492 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17208538
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.907 foot vuông (548,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR16704514
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.330 foot vuông (588,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17016248
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17214494
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.911 foot vuông (549,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17005856
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.474 foot vuông (508,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17189036
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.840 foot vuông (449,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 216011861
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.150 foot vuông (478,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16190304
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.183 foot vuông (481,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR16134474
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.414 foot vuông (410,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 217001484
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 201