Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 264
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 12.220 foot vuông (1.135,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17237796
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 6.940 foot vuông (644,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,09 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 17237298
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.895 foot vuông (547,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17117644
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17252022
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17145655
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17179193
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.407 foot vuông (502,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17251120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.413 foot vuông (595,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17258432
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17250244
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.907 foot vuông (548,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17118606
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.598 foot vuông (427,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17164233
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.121 foot vuông (475,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17183625
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.955 foot vuông (460,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17159989
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.911 foot vuông (549,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17162474
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.332 foot vuông (588,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17074632
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 264