Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 245
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.400 foot vuông (687,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17238872
Kích cỡ nhà: 6.224 foot vuông (578,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR17238075
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.224 foot vuông (578,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR17237631
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.895 foot vuông (547,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17117644
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17252022
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17145655
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17216365
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.649 foot vuông (431,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17201870
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.694 foot vuông (621,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17276206
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.413 foot vuông (595,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17258432
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17282036
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.407 foot vuông (502,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17251120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17207029
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 5.296 foot vuông (492 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17271634
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.955 foot vuông (460,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17226216
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 245