Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WOODLAND HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 191
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 7.054 foot vuông (655,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 317007218
Kích cỡ nhà: 6.224 foot vuông (578,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR17238075
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.224 foot vuông (578,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR17237631
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17266930
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17216365
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.649 foot vuông (431,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17201870
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.686 foot vuông (621,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17264616
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.826 foot vuông (448,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17282036
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.407 foot vuông (502,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17251120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.413 foot vuông (595,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17286558
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.245 foot vuông (487,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17274828
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 5.296 foot vuông (492 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17271634
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.955 foot vuông (460,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17226216
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.731 foot vuông (253,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17213898
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.531 foot vuông (420,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17271222
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 191