Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
YUCCA VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 30
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.427 foot vuông (318,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4,09 dặm Anh (1,65 hecta), Số MLS: 18307028PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.288 foot vuông (212,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.013 foot vuông (652 m2), Số MLS: SR18047674
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.411 foot vuông (224 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18308330PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.254 foot vuông (302,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17270278PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.631 foot vuông (244,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18309518PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.450 foot vuông (227,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 17280004PS
Kích cỡ nhà: 5.037 foot vuông (467,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18321662PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.009 foot vuông (279,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8,79 dặm Anh (3,56 hecta), Số MLS: 17290718PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.749 foot vuông (162,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18310054PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông (185,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8,75 dặm Anh (3,54 hecta), Số MLS: 18299604PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.680 foot vuông (249 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17294834PS
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.358 foot vuông (219,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18305212PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.027 foot vuông (188,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18321602
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.272 foot vuông (304 m2), Kích cỡ lô đất: 3,63 dặm Anh (1,47 hecta), Số MLS: 16103284PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.832 foot vuông (170,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18322352PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 30