Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
YUCCA VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 30
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông (399,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 14791529PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông (353 m2), Kích cỡ lô đất: 2,49 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16130876PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.346 foot vuông (217,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17202342PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.468 foot vuông (415,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17199354PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.655 foot vuông (246,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 17189076PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.307 foot vuông (307,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: 17200568PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.149 foot vuông (199,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 17222214PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.293 foot vuông (213 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 16132832PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.752 foot vuông (255,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17221448PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.006 foot vuông (279,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: 17193346PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.651 foot vuông (153,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 17217122PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.505 foot vuông (232,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17223814PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 16184496PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17199512PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.567 foot vuông (238 m2), Số MLS: 17219892PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 30