Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
YUCCA VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.209 foot vuông (298,1 m2), Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh (8,09 hecta), Số MLS: 18348314PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.427 foot vuông (318,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4,09 dặm Anh (1,65 hecta), Số MLS: 18307028PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.938 foot vuông (180 m2), Kích cỡ lô đất: 6.299 foot vuông (585 m2), Số MLS: SR18159477
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.346 foot vuông (217,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18346592PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.217 foot vuông (206 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18327212PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông (117,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18344792PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.544 foot vuông (143,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 18354960PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.950 foot vuông (274,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 18357192PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.035 foot vuông (282 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18337226PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.005 foot vuông (186,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18355728PS
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.358 foot vuông (219,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18305212PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.027 foot vuông (188,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 318002040
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.272 foot vuông (304 m2), Kích cỡ lô đất: 3,63 dặm Anh (1,47 hecta), Số MLS: 16103284PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.995 foot vuông (185,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18341088PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 776 foot vuông (72,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18355218PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23