Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
YUCCA VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 35
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông (399,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 14791529PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông (353 m2), Kích cỡ lô đất: 2,49 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16130876PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.950 foot vuông (274,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 17258928PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.428 foot vuông (132,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17232180PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.589 foot vuông (333,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: 17243338PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.631 foot vuông (244,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17226858PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.655 foot vuông (246,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 17189076PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.293 foot vuông (213 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 16132832PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.752 foot vuông (255,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17221448PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.006 foot vuông (279,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: 17193346PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.505 foot vuông (232,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17223814PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.344 foot vuông (217,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17239164PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.272 foot vuông (304 m2), Kích cỡ lô đất: 3,63 dặm Anh (1,47 hecta), Số MLS: 16103284PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.802 foot vuông (167,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 17251214PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.763 foot vuông (163,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17253532PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 35