Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
Danh sách của chúng tôi
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 252
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông (2.879,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,67 dặm Anh (1,48 hecta), Số MLS: 18362748
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 18.087 foot vuông (1.680,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18376380
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.320 foot vuông (494,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 18355884
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông (2.879,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 18338668
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 15.200 foot vuông (1.412,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 18383868
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,08 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 18395632
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.352 foot vuông (497,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18382250
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 12.587 foot vuông (1.169,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 18367032
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.162 foot vuông (572,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18384002
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.308 foot vuông (678,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18317338
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.315 foot vuông (400,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18314934
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh (8,09 hecta), Số MLS: 17283150
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.502 foot vuông (604 m2), Số MLS: 18382246
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.320 foot vuông (680 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18392794
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 252