Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BELL CANYON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.900 foot vuông (548,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR17274566
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.977 foot vuông (555,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17244331
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.454 foot vuông (599,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,57 dặm Anh (0,64 hecta), Số MLS: SR18036454
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 17224234
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.399 foot vuông (594,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 17281804
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.949 foot vuông (459,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,09 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: SR18025351
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.812 foot vuông (539,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17110466
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông (642,1 m2), Kích cỡ lô đất: 25,83 dặm Anh (10,45 hecta), Số MLS: SR18005904
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.025 foot vuông (466,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,64 dặm Anh (1,07 hecta), Số MLS: SR18026931
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.035 foot vuông (467,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,8 dặm Anh (1,13 hecta), Số MLS: SR17245689
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17207230
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.642 foot vuông (245,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3,21 dặm Anh (1,3 hecta), Số MLS: SR17244843
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.658 foot vuông (339,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18304342
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.760 foot vuông (349,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17269670
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.653 foot vuông (432,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17279867
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18