Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BELL CANYON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.751 foot vuông (627,2 m2), Kích cỡ lô đất: 31,29 dặm Anh (12,66 hecta), Số MLS: SR18121975
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.900 foot vuông (548,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18082100
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.703 foot vuông (529,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: SR18055484
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.400 foot vuông (594,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR18082070
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.454 foot vuông (599,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,57 dặm Anh (0,64 hecta), Số MLS: SR18036454
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.977 foot vuông (555,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18123902
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 17224234
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.397 foot vuông (501,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: SR18106549
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.196 foot vuông (482,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4,73 dặm Anh (1,91 hecta), Số MLS: 18318288
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.349 foot vuông (496,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,09 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: SR18070867
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.801 foot vuông (446 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18134529
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.844 foot vuông (542,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18345370
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.812 foot vuông (539,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17110466
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.862 foot vuông (358,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,55 hecta), Số MLS: SR18122784
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.660 foot vuông (340 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18122675
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23