Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BELL CANYON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.533 foot vuông (606,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17169440
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.573 foot vuông (703,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: SR17205283
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.726 foot vuông (531,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR16762835
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.477 foot vuông (601,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17060102
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.512 foot vuông (512,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,73 dặm Anh (1,91 hecta), Số MLS: 17225346
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 17224234
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.243 foot vuông (580 m2), Kích cỡ lô đất: 1,52 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: SR17113502
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.812 foot vuông (539,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17110466
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.980 foot vuông (555,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17139689
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.137 foot vuông (570,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: SR17120350
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.950 foot vuông (459,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17207230
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.113 foot vuông (475 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: SR17148862
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.250 foot vuông (487,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17159058
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.698 foot vuông (436,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17114830
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.036 foot vuông (374,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17159260
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22