Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BELL CANYON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 24
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.533 foot vuông (606,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17169440
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.573 foot vuông (703,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: SR17205283
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.512 foot vuông (512,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,73 dặm Anh (1,91 hecta), Số MLS: 17225346
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.977 foot vuông (555,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17244331
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.399 foot vuông (594,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 17281804
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.706 foot vuông (530,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,23 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: SR17216484
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 17224234
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.949 foot vuông (459,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,09 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: SR17227855
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.812 foot vuông (539,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17110466
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.243 foot vuông (580 m2), Kích cỡ lô đất: 1,52 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: SR17113502
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông (642,1 m2), Kích cỡ lô đất: 25,83 dặm Anh (10,45 hecta), Số MLS: SR17211346
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.414 foot vuông (224,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,21 dặm Anh (1,3 hecta), Số MLS: SR17244843
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.217 foot vuông (484,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17217464
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.035 foot vuông (467,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,8 dặm Anh (1,13 hecta), Số MLS: SR17245689
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông (464,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17207230
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 24