Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BIG BEAR, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.524 foot vuông (513,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.630 foot vuông (709 m2), Số MLS: SR17147779
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.154 foot vuông (200,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.075 foot vuông (843 m2), Số MLS: 17233410PS
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.060 foot vuông (377,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 317007345
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.780 foot vuông (258,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 17234812PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.604 foot vuông (241,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 17264498
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.030 foot vuông (281,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17259694PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.056 foot vuông (283,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.125 foot vuông (755 m2), Số MLS: SR17133052
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.271 foot vuông (211 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 16154402
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.822 foot vuông (262,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17286904PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.834 foot vuông (263,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17249876PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.512 foot vuông (233,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17144387
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.423 foot vuông (318 m2), Kích cỡ lô đất: 9.295 foot vuông (864 m2), Số MLS: SR15083817
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.280 foot vuông (118,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.979 foot vuông (834 m2), Số MLS: 17272058
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.746 foot vuông (162,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.540 foot vuông (886 m2), Số MLS: 17266728PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.691 foot vuông (157,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 16168252
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27