Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BIG BEAR, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.524 foot vuông (513,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.630 foot vuông (709 m2), Số MLS: SR17147779
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.154 foot vuông (200,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.075 foot vuông (843 m2), Số MLS: 17233410PS
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.060 foot vuông (377,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 317007345
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.604 foot vuông (241,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 17264498
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.030 foot vuông (281,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17259694PS
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.271 foot vuông (211 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 16154402
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.834 foot vuông (263,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17249876PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.512 foot vuông (233,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17144387
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.430 foot vuông (225,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.704 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17297900PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.204 foot vuông (111,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.015 foot vuông (745 m2), Số MLS: 17296060
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.406 foot vuông (130,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.064 foot vuông (749 m2), Số MLS: 17297114
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.691 foot vuông (157,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 16168252
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.296 foot vuông (120,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.235 foot vuông (765 m2), Số MLS: 18300880PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.110 foot vuông (103,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17297912PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.487 foot vuông (138,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.610 foot vuông (242 m2), Số MLS: SR17116972
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23