Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BIG BEAR, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.162 foot vuông (665,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18098686
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.524 foot vuông (513,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.630 foot vuông (709 m2), Số MLS: SR17147779
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.028 foot vuông (188,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.700 foot vuông (901 m2), Số MLS: SR18017422
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.060 foot vuông (377,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 317007345
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.030 foot vuông (281,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18027851
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.790 foot vuông (259,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.876 foot vuông (917 m2), Số MLS: SR18076673
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông (213,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.102 foot vuông (846 m2), Số MLS: SR18097735
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.872 foot vuông (266,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.125 foot vuông (755 m2), Số MLS: 18332334PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.129 foot vuông (197,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18328148PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.626 foot vuông (151,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.105 foot vuông (660 m2), Số MLS: 18337630PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.824 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 18328090PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.358 foot vuông (126,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.174 foot vuông (759 m2), Số MLS: 18339516PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.464 foot vuông (136 m2), Kích cỡ lô đất: 7.620 foot vuông (708 m2), Số MLS: 18344976PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.018 foot vuông (187,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.225 foot vuông (671 m2), Số MLS: 18314582PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.810 foot vuông (168,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.004 foot vuông (372 m2), Số MLS: 18331138PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25