Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17292214PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.992 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 18306764PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 18315098PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.777 foot vuông (165,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 18307820PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.945 foot vuông (273,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17271230PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.463 foot vuông (228,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18313956PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.456 foot vuông (321,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18309790PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.389 foot vuông (221,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17285974PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.661 foot vuông (247,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18310260PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.685 foot vuông (156,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17288830PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.083 foot vuông (286,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 18315718PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông (200,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18323618PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.272 foot vuông (211,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 818000593
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.870 foot vuông (173,7 m2), Số MLS: 17289820PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.431 foot vuông (225,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18308036PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122