Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông (204,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17292214PS
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17194258PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.992 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 17292238PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông (336,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17271230PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17292166PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.425 foot vuông (225,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17276584PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.389 foot vuông (221,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17285974PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.685 foot vuông (156,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17288830PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.475 foot vuông (229,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17284828PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.311 foot vuông (214,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17296104PS
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông (260 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17280536PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.847 foot vuông (171,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17296136PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông (200,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17275792PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.840 foot vuông (170,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17289026PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.870 foot vuông (173,7 m2), Số MLS: 17289820PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123