Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.855 foot vuông (358,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18381054PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18364588PS
Kích cỡ nhà: 5.448 foot vuông (506,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18366142
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.738 foot vuông (254,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18355880PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.389 foot vuông (221,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 18379998PS
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.584 foot vuông (240,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 318002386
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.101 foot vuông (195,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18384050PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.220 foot vuông (206,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18384876PS
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.040 foot vuông (282,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 318002388
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.456 foot vuông (321,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18346216
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.661 foot vuông (247,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18310260PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.989 foot vuông (184,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18374448PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.101 foot vuông (195,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông (526 m2), Số MLS: 18379956PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.939 foot vuông (273 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18384596PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.963 foot vuông (182,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 318003421
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92