Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CATHEDRAL CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.850 foot vuông (357,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18350190PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.280 foot vuông (211,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18344542PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.945 foot vuông (273,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18343074PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.456 foot vuông (321,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18346216
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.661 foot vuông (247,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18310260PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.633 foot vuông (244,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18343956PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.527 foot vuông (234,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18335522PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông (260,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18347944PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.997 foot vuông (185,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 18332036PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.825 foot vuông (169,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 18345592PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông (200,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18323618PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.943 foot vuông (180,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 18350380PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.971 foot vuông (183,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18328988PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.870 foot vuông (173,7 m2), Số MLS: 17289820PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.825 foot vuông (169,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông (162 m2), Số MLS: 17268436PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102