Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CITY TERRACE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18317830
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 18307956
Kích cỡ nhà: 14.180 foot vuông (1.317,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.132 foot vuông (476,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.922 foot vuông (829 m2), Số MLS: 18325138
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông (510,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.738 foot vuông (533 m2), Số MLS: 18310108
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.956 foot vuông (367,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.805 foot vuông (632 m2), Số MLS: 18310052
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông (171,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.497 foot vuông (789 m2), Số MLS: 18314198
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.350 foot vuông (404,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.303 foot vuông (586 m2), Số MLS: 18306968
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.085 foot vuông (193,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.467 foot vuông (415 m2), Số MLS: 18318094
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.748 foot vuông (162,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.921 foot vuông (550 m2), Số MLS: 16183328
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.748 foot vuông (162,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.921 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17231358
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.627 foot vuông (523 m2), Số MLS: 18323012
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.866 foot vuông (173,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.789 foot vuông (816 m2), Số MLS: 18323852
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.767 foot vuông (164,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.983 foot vuông (742 m2), Số MLS: 17276172
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.361 foot vuông (219,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.073 foot vuông (285 m2), Số MLS: 17250770
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45