Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CITY TERRACE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 12.109 foot vuông (1.124,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18324614
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.624 foot vuông (615,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 18336356
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông (789,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,78 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: 18326730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18317830
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18322748
Kích cỡ nhà: 14.180 foot vuông (1.317,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.132 foot vuông (476,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.922 foot vuông (829 m2), Số MLS: 18325138
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.088 foot vuông (286,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.442 foot vuông (598 m2), Số MLS: 318001673
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.956 foot vuông (367,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.805 foot vuông (632 m2), Số MLS: 18345006
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.020 foot vuông (373,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.660 foot vuông (712 m2), Số MLS: 818002267
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông (171,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.497 foot vuông (789 m2), Số MLS: 18314198
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.073 foot vuông (285,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.844 foot vuông (636 m2), Số MLS: SR18079323
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.661 foot vuông (154,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18114780
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.085 foot vuông (193,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.467 foot vuông (415 m2), Số MLS: 18318094
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.748 foot vuông (162,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.921 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17231358
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52