Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CITY TERRACE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.979 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17231528
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.374 foot vuông (685 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 16174152
Kích cỡ nhà: 14.998 foot vuông (1.393,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.990 foot vuông (370,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17240496
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông (171,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.497 foot vuông (789 m2), Số MLS: 17195834
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.920 foot vuông (364,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.683 foot vuông (807 m2), Số MLS: 17230796
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.092 foot vuông (380,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.418 foot vuông (596 m2), Số MLS: 17228942
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.715 foot vuông (252,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17206046
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.784 foot vuông (258,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.011 foot vuông (466 m2), Số MLS: 16164154
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.748 foot vuông (162,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.921 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17231358
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.865 foot vuông (359,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.712 foot vuông (902 m2), Số MLS: SR17139270
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.869 foot vuông (359 m2), Số MLS: 17226786
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.952 foot vuông (274,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.083 foot vuông (472 m2), Số MLS: 17236748
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.617 foot vuông (243,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.710 foot vuông (438 m2), Số MLS: 17226644
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 6.250 foot vuông (580,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17233540
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27