Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CITY TERRACE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.979 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17231528
Kích cỡ nhà: 14.998 foot vuông (1.393,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17229918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.990 foot vuông (370,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17240496
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.282 foot vuông (304,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17249394
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.805 foot vuông (632 m2), Số MLS: 17260608
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông (171,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.497 foot vuông (789 m2), Số MLS: 17195834
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.920 foot vuông (364,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.683 foot vuông (807 m2), Số MLS: 17230796
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.848 foot vuông (264,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.957 foot vuông (553 m2), Số MLS: 17260620
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.092 foot vuông (380,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.418 foot vuông (596 m2), Số MLS: 17228942
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.126 foot vuông (197,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.993 foot vuông (464 m2), Số MLS: 17251604
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.715 foot vuông (252,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17250030
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.942 foot vuông (459 m2), Số MLS: 17253670
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.029 foot vuông (281,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.111 foot vuông (568 m2), Số MLS: 17260306
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.748 foot vuông (162,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.921 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17231358
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.008 foot vuông (279,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17253706
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33