Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CRESTLINE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 11.412 foot vuông (1.060,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18381316
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.679 foot vuông (248,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.100 foot vuông (845 m2), Số MLS: 218010751
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.056 foot vuông (191 m2), Kích cỡ lô đất: 5.910 foot vuông (549 m2), Số MLS: 18359458
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 540 foot vuông (50,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18370914
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 840 foot vuông (78 m2), Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 18375230
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 692 foot vuông (64,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 18363016PS
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1