Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CRESTLINE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.753 foot vuông (534,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17293916
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.371 foot vuông (127,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.825 foot vuông (727 m2), Số MLS: 18322564
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.508 foot vuông (140,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.546 foot vuông (608 m2), Số MLS: 818001281
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 968 foot vuông (89,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.420 foot vuông (504 m2), Số MLS: 18315612
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1