Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
FULLERTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.354 foot vuông (404,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17249788
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.334 foot vuông (216,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 17280146
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.881 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 817002613
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.588 foot vuông (240,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.375 foot vuông (314 m2), Số MLS: 17259192
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Số MLS: 17288818
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1