Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
FULLERTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.334 foot vuông (216,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 17280146
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.001 foot vuông (185,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 18298840
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.175 foot vuông (109,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.528 foot vuông (792 m2), Số MLS: 817002913
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.881 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 818000107
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.718 foot vuông (159,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.132 foot vuông (198 m2), Số MLS: 18303324
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.060 foot vuông (191,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18003546
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.406 foot vuông (130,6 m2), Số MLS: 17298268
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông (111,5 m2), Kích cỡ lô đất: 923 foot vuông (85,75 m2), Số MLS: SR18008222
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 676 foot vuông (62,8 m2), Số MLS: SR18002238
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1