Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
FULLERTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.354 foot vuông (404,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17249788
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.562 foot vuông (238 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17257286
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.881 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 817001152
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.588 foot vuông (240,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.375 foot vuông (314 m2), Số MLS: 17259192
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.786 foot vuông (165,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1.560 foot vuông (145 m2), Số MLS: 17217992
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.161 foot vuông (107,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.720 foot vuông (624 m2), Số MLS: 17232276
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.406 foot vuông (130,6 m2), Số MLS: 17251934
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1