Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
FULLERTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.448 foot vuông (227,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.960 foot vuông (832 m2), Số MLS: 218005784
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông (200,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.280 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18311638
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.122 foot vuông (104,2 m2), Số MLS: 18331666
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1