Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CRESCENTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 17276446
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.121 foot vuông (382,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 317007476
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.196 foot vuông (296,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 218000801
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông (195,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 817003057
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.570 foot vuông (424,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17285530
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.920 foot vuông (178,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.022 foot vuông (838 m2), Số MLS: 818000017
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.950 foot vuông (181,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18014375
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.016 foot vuông (280,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.212 foot vuông (856 m2), Số MLS: 318000080
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.677 foot vuông (248,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.479 foot vuông (695 m2), Số MLS: 817002082
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.896 foot vuông (269 m2), Kích cỡ lô đất: 5.728 foot vuông (532 m2), Số MLS: 17257436
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.175 foot vuông (202,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.901 foot vuông (827 m2), Số MLS: 817003131
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.365 foot vuông (312,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.340 foot vuông (589 m2), Số MLS: SR17208698
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.376 foot vuông (220,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817002551
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông (175,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.467 foot vuông (694 m2), Số MLS: 318000032
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.667 foot vuông (154,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.437 foot vuông (505 m2), Số MLS: 818000076
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20