Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CRESCENTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 40
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 17276446
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.196 foot vuông (296,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 218000801
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.678 foot vuông (248,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 818001791
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.012 foot vuông (279,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.320 foot vuông (680 m2), Số MLS: 18333484
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.896 foot vuông (269 m2), Kích cỡ lô đất: 5.728 foot vuông (532 m2), Số MLS: 17257436
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.241 foot vuông (208,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 818001938
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.734 foot vuông (161,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18075728
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.524 foot vuông (234,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.420 foot vuông (689 m2), Số MLS: 818002260
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.970 foot vuông (183 m2), Kích cỡ lô đất: 7.640 foot vuông (710 m2), Số MLS: 818001917
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.802 foot vuông (167,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.272 foot vuông (768 m2), Số MLS: 818002200
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.101 foot vuông (195,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818002351
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.735 foot vuông (161,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.845 foot vuông (357 m2), Số MLS: 818001685
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.812 foot vuông (168,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818002134
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.341 foot vuông (217,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.930 foot vuông (551 m2), Số MLS: 818002282
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.066 foot vuông (191,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.321 foot vuông (587 m2), Số MLS: 18331142
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 40