Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CRESCENTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 17276446
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.102 foot vuông (381,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 817002472
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.570 foot vuông (424,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17285530
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.147 foot vuông (292,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 217009208
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.292 foot vuông (212,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 817002757
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.985 foot vuông (277,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.699 foot vuông (529 m2), Số MLS: 317006742
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.677 foot vuông (248,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.479 foot vuông (695 m2), Số MLS: 817002082
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.896 foot vuông (269 m2), Kích cỡ lô đất: 5.728 foot vuông (532 m2), Số MLS: 17257436
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.463 foot vuông (228,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.929 foot vuông (737 m2), Số MLS: 817002187
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.376 foot vuông (220,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817002551
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.365 foot vuông (312,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.340 foot vuông (589 m2), Số MLS: SR17208698
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.976 foot vuông (183,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.206 foot vuông (762 m2), Số MLS: 817002304
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.628 foot vuông (151,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.523 foot vuông (699 m2), Số MLS: 17269554
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông (175,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.467 foot vuông (694 m2), Số MLS: 317004835
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.504 foot vuông (139,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 817001979
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32