Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CRESCENTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.902 foot vuông (269,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.392 foot vuông (687 m2), Số MLS: 817000214
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.147 foot vuông (292,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 217009208
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.016 foot vuông (280,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.212 foot vuông (856 m2), Số MLS: 317005718
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.034 foot vuông (189 m2), Kích cỡ lô đất: 8.673 foot vuông (806 m2), Số MLS: 317005088
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.984 foot vuông (277,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 817000954
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.896 foot vuông (269 m2), Kích cỡ lô đất: 5.728 foot vuông (532 m2), Số MLS: 17257436
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.365 foot vuông (312,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.340 foot vuông (589 m2), Số MLS: SR17208698
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.292 foot vuông (212,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 817001858
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.463 foot vuông (228,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.929 foot vuông (737 m2), Số MLS: 317004134
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.979 foot vuông (741 m2), Số MLS: SR17142301
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.628 foot vuông (151,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.523 foot vuông (699 m2), Số MLS: 17269554
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông (175,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.467 foot vuông (694 m2), Số MLS: 317004835
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.537 foot vuông (142,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.595 foot vuông (613 m2), Số MLS: SR17204152
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.077 foot vuông (193 m2), Kích cỡ lô đất: 5.013 foot vuông (466 m2), Số MLS: 317006248
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.261 foot vuông (210 m2), Kích cỡ lô đất: 5.799 foot vuông (539 m2), Số MLS: SR17188532
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27