Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LAKE ARROWHEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.173 foot vuông (1.316,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 11513899
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 8.950 foot vuông (831,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 15886115
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.489 foot vuông (695,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4,48 dặm Anh (1,81 hecta), Số MLS: 17266686
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.271 foot vuông (489,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17266668
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 7.375 foot vuông (685,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 16134664
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.179 foot vuông (481,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17214804
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.595 foot vuông (519,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18336840
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.572 foot vuông (238,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 16177598
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.841 foot vuông (263,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18305402
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.469 foot vuông (601 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18336732
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.111 foot vuông (381,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.640 foot vuông (896 m2), Số MLS: 14728937
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.052 foot vuông (376,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 16115494
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.756 foot vuông (348,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18314746
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.751 foot vuông (534,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17274564
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.658 foot vuông (246,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17203248
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27