Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANDERS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông (143,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17256112PS
Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 408 foot vuông (37,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4,39 dặm Anh (1,78 hecta), Số MLS: 17229382PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.333 foot vuông (123,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17269558PS
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1