Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANDERS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 908 foot vuông (84,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17283614PS
Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 408 foot vuông (37,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4,39 dặm Anh (1,78 hecta), Số MLS: 17229382PS
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta)Số MLS: 18334382PS
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1