Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LOS ANGELES (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 27, Kích cỡ nhà: 56.500 foot vuông (5.248,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 16176526
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 12.201 foot vuông (1.133,5 m2), Kích cỡ lô đất: 10,06 dặm Anh (4,07 hecta), Số MLS: 17255910
Phòng ngủ: 17, Phòng vệ sinh: 22, Kích cỡ nhà: 30.000 foot vuông (2.787 m2), Kích cỡ lô đất: 2,81 dặm Anh (1,14 hecta), Số MLS: 16108388
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 35.378 foot vuông (3.286,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 16186254
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.907 foot vuông (1.013,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 17191394
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 17242162
Kích cỡ nhà: 184.705 foot vuông (17.159,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17124464
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 8,29 dặm Anh (3,36 hecta), Số MLS: 16186748
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,36 dặm Anh (2,17 hecta), Số MLS: 17240598
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 11.127 foot vuông (1.033,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17237800
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 1.780 foot vuông (165,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: 17199990
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17209414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17226404
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh (1,12 hecta), Số MLS: 17230660
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 10.427 foot vuông (968,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 17258572
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500