Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LOS ANGELES (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 27, Kích cỡ nhà: 56.500 foot vuông (5.248,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 16176526
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 12.201 foot vuông (1.133,5 m2), Kích cỡ lô đất: 10,06 dặm Anh (4,07 hecta), Số MLS: 17255910
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông (2.879,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17247222
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 21, Kích cỡ nhà: 40.000 foot vuông (3.716 m2), Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 17213272
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.907 foot vuông (1.013,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 17191394
Phòng ngủ: 58, Kích cỡ nhà: 55.292 foot vuông (5.136,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17295058
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.821 foot vuông (1.098,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,31 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 17274020
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 11.127 foot vuông (1.033,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17237800
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông (994 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17295646
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 1.780 foot vuông (165,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: 17199990
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 17279790
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17209414
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 17290036
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.756 foot vuông (906,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17280094
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông (2.879,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 17291018
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500