Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LOS ANGELES (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 27, Kích cỡ nhà: 56.500 foot vuông (5.248,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 18353434
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 12.201 foot vuông (1.133,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9,9 dặm Anh (4,01 hecta), Số MLS: 18387868
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 31.624 foot vuông (2.937,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 18345730
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ lô đất: 1,95 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 18336162
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ nhà: 36.000 foot vuông (3.344,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 18333754
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 18365396
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.860 foot vuông (1.473,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5,36 dặm Anh (2,17 hecta), Số MLS: 18342180
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 13.361 foot vuông (1.241,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 18337636
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.617 foot vuông (800,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 18352432
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17283778
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 1.780 foot vuông (165,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: 18382152
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.800 foot vuông (1.189,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18383604
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,42 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 18311150
Kích cỡ nhà: 9.204 foot vuông (855,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,01 dặm Anh (1,22 hecta), Số MLS: 18347286
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.756 foot vuông (906,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17280094
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500