Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LOS ANGELES (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 27, Kích cỡ nhà: 56.500 foot vuông (5.248,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 16176526
Phòng ngủ: 17, Phòng vệ sinh: 22, Kích cỡ nhà: 30.000 foot vuông (2.787 m2), Kích cỡ lô đất: 2,81 dặm Anh (1,14 hecta), Số MLS: 16108388
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 35.378 foot vuông (3.286,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 16186254
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.907 foot vuông (1.013,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 17191394
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 8,29 dặm Anh (3,36 hecta), Số MLS: 16186748
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 1.780 foot vuông (165,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: 17199990
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17209414
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: 16180030
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 9.318 foot vuông (865,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 16164056
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.600 foot vuông (1.170,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17205272
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 8.290 foot vuông (770,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17221016
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông (1.021,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17215084
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 9.753 foot vuông (906,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,98 dặm Anh (1,61 hecta), Số MLS: 17212206
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông (1.114,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17212146
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.805 foot vuông (1.096,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17216720
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500