Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ONYX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.321 foot vuông (215,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.654 foot vuông (711 m2), Số MLS: 217008920
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.205 foot vuông (204,8 m2), Kích cỡ lô đất: 40,08 dặm Anh (16,22 hecta), Số MLS: 317005070
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông (167,2 m2), Số MLS: 17192562PS
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1