Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OXNARD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 409
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.755 foot vuông (441,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: 218009863
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.758 foot vuông (349,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.371 foot vuông (406 m2), Số MLS: 218006789
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.649 foot vuông (431,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.140 foot vuông (292 m2), Số MLS: 218006340
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.436 foot vuông (319,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.880 foot vuông (268 m2), Số MLS: 218000458
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.209 foot vuông (391 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR17015713
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 218003832
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.092 foot vuông (287,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.635 foot vuông (245 m2), Số MLS: 218005097
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217010443
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ nhà: 2.208 foot vuông (205,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.922 foot vuông (364 m2), Số MLS: 218007553
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.322 foot vuông (308,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: SR18193572
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.148 foot vuông (292,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.550 foot vuông (237 m2), Số MLS: 218009468
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.392 foot vuông (222,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 18369556
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông (156,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 218005202
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.916 foot vuông (270,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.674 foot vuông (248 m2), Số MLS: 218004405
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.206 foot vuông (297,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.674 foot vuông (899 m2), Số MLS: 218006481
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 409