Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OXNARD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 399
Kích cỡ nhà: 21.504 foot vuông (1.997,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR18058031
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.755 foot vuông (441,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: 218000486
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.758 foot vuông (349,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.371 foot vuông (406 m2), Số MLS: 218006789
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.649 foot vuông (431,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.140 foot vuông (292 m2), Số MLS: 218006340
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.436 foot vuông (319,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.880 foot vuông (268 m2), Số MLS: 218000458
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.209 foot vuông (391 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR17015713
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 218003832
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.092 foot vuông (287,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.635 foot vuông (245 m2), Số MLS: 218005097
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.916 foot vuông (270,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.674 foot vuông (248 m2), Số MLS: 218004405
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217010443
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông (156,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 218005202
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.206 foot vuông (297,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.674 foot vuông (899 m2), Số MLS: 218006481
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 896 foot vuông (83,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.099 foot vuông (288 m2), Số MLS: 218003248
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.890 foot vuông (268,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.450 foot vuông (228 m2), Số MLS: 218002638
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Số MLS: 218000210
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 399