Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OXNARD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 401
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.755 foot vuông (441,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: 218009863
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.758 foot vuông (349,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.371 foot vuông (406 m2), Số MLS: 218006789
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.758 foot vuông (349,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.371 foot vuông (406 m2), Số MLS: 218012668
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông (380,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.845 foot vuông (636 m2), Số MLS: 18380958
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.209 foot vuông (391 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR17015713
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.092 foot vuông (287,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.635 foot vuông (245 m2), Số MLS: 218005097
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ nhà: 2.208 foot vuông (205,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.922 foot vuông (364 m2), Số MLS: 218007553
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.392 foot vuông (222,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 18378064
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.392 foot vuông (222,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 18369556
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.916 foot vuông (270,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.674 foot vuông (248 m2), Số MLS: 218004405
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.646 foot vuông (338,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 218012297
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217010443
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông (156,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 218005202
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Số MLS: 218000210
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.212 foot vuông (205,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.550 foot vuông (237 m2), Số MLS: 218007581
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 401