Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OXNARD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.621 foot vuông (522,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông (357 m2), Số MLS: 216014867
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.671 foot vuông (526,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông (357 m2), Số MLS: 217005378
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.649 foot vuông (431,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.140 foot vuông (292 m2), Số MLS: 217013388
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.209 foot vuông (391 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR17015713
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.413 foot vuông (317,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217012746
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.322 foot vuông (308,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217000044
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217010443
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.121 foot vuông (197 m2), Kích cỡ lô đất: 2.306 foot vuông (214 m2), Số MLS: 217000022
Kích cỡ nhà: 2.837 foot vuông (263,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: SR17088539
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.837 foot vuông (263,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: SR17060547
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.148 foot vuông (292,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.550 foot vuông (237 m2), Số MLS: 217013310
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.263 foot vuông (210,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1.913 foot vuông (178 m2), Số MLS: 217014094
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.420 foot vuông (503,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.699 foot vuông (622 m2), Số MLS: 217013819
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.208 foot vuông (205,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217012363
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.208 foot vuông (205,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217012362
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308