Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OXNARD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 406
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.621 foot vuông (522,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông (357 m2), Số MLS: 216014867
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.671 foot vuông (526,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông (357 m2), Số MLS: 217005378
Phòng ngủ: 38, Kích cỡ nhà: 12.698 foot vuông (1.179,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 217004674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.209 foot vuông (391 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR17015713
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.008 foot vuông (372,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 216008446
Kích cỡ nhà: 10.642 foot vuông (988,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17234668
Phòng ngủ: 24, Kích cỡ nhà: 10.642 foot vuông (988,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 217005876
Kích cỡ nhà: 3.045 foot vuông (282,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: SR17088539
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.045 foot vuông (282,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: SR17060547
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.322 foot vuông (308,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217000044
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.121 foot vuông (197 m2), Kích cỡ lô đất: 2.306 foot vuông (214 m2), Số MLS: 217000022
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.420 foot vuông (503,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.699 foot vuông (622 m2), Số MLS: 217005861
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.148 foot vuông (292,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.550 foot vuông (237 m2), Số MLS: 217005516
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.344 foot vuông (217,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217005699
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.263 foot vuông (210,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1.913 foot vuông (178 m2), Số MLS: 217003622
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 406