Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
OXNARD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 295
Kích cỡ nhà: 21.504 foot vuông (1.997,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR18058031
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.755 foot vuông (441,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: 218000486
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.209 foot vuông (391 m2), Kích cỡ lô đất: 6.205 foot vuông (576 m2), Số MLS: SR17015713
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.436 foot vuông (319,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.880 foot vuông (268 m2), Số MLS: 218000458
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.413 foot vuông (317,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217012746
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 217010443
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 896 foot vuông (83,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.099 foot vuông (288 m2), Số MLS: 218003248
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.890 foot vuông (268,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.450 foot vuông (228 m2), Số MLS: 218002638
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông (236,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.120 foot vuông (197 m2), Số MLS: 218003177
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Số MLS: 218000210
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.428 foot vuông (225,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 218003311
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.420 foot vuông (503,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.699 foot vuông (622 m2), Số MLS: 217013819
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông (213,7 m2), Số MLS: 218001915
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.214 foot vuông (391,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.447 foot vuông (320 m2), Số MLS: 218000926
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông (297,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.298 foot vuông (306 m2), Số MLS: 218000196
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 295