Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.542 foot vuông (329,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17164751
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.036 foot vuông (467,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17110155
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.810 foot vuông (353,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17103179
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.092 foot vuông (287,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17190591
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.240 foot vuông (486,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17022755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.024 foot vuông (280,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17113459
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.524 foot vuông (234,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: SR17188716
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.401 foot vuông (316 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17155413
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.784 foot vuông (258,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9,58 dặm Anh (3,88 hecta), Số MLS: SR16704421
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17067804
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.516 foot vuông (326,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17169189
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.969 foot vuông (275,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR17189641
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.469 foot vuông (415,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17185709
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.237 foot vuông (207,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,64 dặm Anh (1,07 hecta), Số MLS: 17260154
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220