Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 231
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.436 foot vuông (412,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5,08 dặm Anh (2,06 hecta), Số MLS: SR17056057
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.542 foot vuông (329,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR16720127
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.036 foot vuông (467,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR16716961
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.240 foot vuông (486,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17022755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.784 foot vuông (258,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9,58 dặm Anh (3,88 hecta), Số MLS: SR16704421
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17019989
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.974 foot vuông (462,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.149 foot vuông (757 m2), Số MLS: 317000493
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.738 foot vuông (440,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17043665
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.906 foot vuông (270 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17056353
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.126 foot vuông (383,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17032361
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.770 foot vuông (257,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR16179239
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.256 foot vuông (488,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 16154116
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.050 foot vuông (190,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17014578
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.834 foot vuông (356,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR17016426
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 231