Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 231
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.630 foot vuông (430,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17098958
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.036 foot vuông (467,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17110155
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.810 foot vuông (353,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR17103179
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.119 foot vuông (382,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17082866
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.240 foot vuông (486,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17022755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.024 foot vuông (280,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17113459
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.784 foot vuông (258,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9,58 dặm Anh (3,88 hecta), Số MLS: SR16704421
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17067804
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.576 foot vuông (332,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17140941
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.429 foot vuông (225,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17114442
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.429 foot vuông (225,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17135199
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.050 foot vuông (190,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17014578
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,58 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR17116383
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.770 foot vuông (257,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17127346
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 231