Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225
Phòng ngủ: 34, Kích cỡ nhà: 18.290 foot vuông (1.699,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17280584
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.285 foot vuông (491 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17205341
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 6.480 foot vuông (602 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 317007392
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17247128
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.659 foot vuông (154,1 m2), Kích cỡ lô đất: 13,8 dặm Anh (5,58 hecta), Số MLS: SR17253424
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.542 foot vuông (329,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17164751
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.182 foot vuông (388,5 m2), Kích cỡ lô đất: 13,7 dặm Anh (5,55 hecta), Số MLS: SR17271112
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.240 foot vuông (486,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17022755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.119 foot vuông (382,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17202958
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.128 foot vuông (383,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17262729
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.378 foot vuông (313,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: SR17235418
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.749 foot vuông (255,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,65 dặm Anh (1,07 hecta), Số MLS: SR17269470
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17270395
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.401 foot vuông (316 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17155413
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225