Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 427
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.584 foot vuông (147,2 m2), Kích cỡ lô đất: 24,86 dặm Anh (10,06 hecta), Số MLS: SR18154346
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.285 foot vuông (491 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17205341
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.474 foot vuông (601,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,57 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR18221689
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.345 foot vuông (496,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,36 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: SR18129104
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 6.480 foot vuông (602 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318002163
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.659 foot vuông (154,1 m2), Kích cỡ lô đất: 13,8 dặm Anh (5,58 hecta), Số MLS: SR17253424
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.518 foot vuông (233,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR18168568
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.630 foot vuông (523 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18146241
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.720 foot vuông (252,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18137941
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.754 foot vuông (441,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18188823
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.933 foot vuông (458,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR18176831
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.025 foot vuông (281 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18248397
Kích cỡ nhà: 5.769 foot vuông (535,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.946 foot vuông (645 m2), Số MLS: SR18072622
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.456 foot vuông (506,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18041904
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 427