Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.285 foot vuông (491 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17205341
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.160 foot vuông (386,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR18046979
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.659 foot vuông (154,1 m2), Kích cỡ lô đất: 13,8 dặm Anh (5,58 hecta), Số MLS: SR17253424
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18005001
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.024 foot vuông (373,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR18020209
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.182 foot vuông (388,5 m2), Kích cỡ lô đất: 13,7 dặm Anh (5,55 hecta), Số MLS: SR17271112
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.754 foot vuông (441,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 18323098
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.240 foot vuông (486,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17022755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.456 foot vuông (506,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18041904
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.713 foot vuông (437,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR18018811
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.268 foot vuông (303,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: SR18045785
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17270395
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.401 foot vuông (316 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18056327
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.749 foot vuông (255,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,65 dặm Anh (1,07 hecta), Số MLS: SR17269470
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247