Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 228
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.436 foot vuông (412,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5,08 dặm Anh (2,06 hecta), Số MLS: SR17056057
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.542 foot vuông (329,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR16720127
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.024 foot vuông (373,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR16735515
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.119 foot vuông (382,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17082866
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.240 foot vuông (486,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17022755
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.449 foot vuông (413,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17074016
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.784 foot vuông (258,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9,58 dặm Anh (3,88 hecta), Số MLS: SR16704421
Kích cỡ nhà: 4.792 foot vuông (445,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17075161
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17067804
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.735 foot vuông (254,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: SR17087216
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.906 foot vuông (270 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17056353
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.256 foot vuông (488,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 16154116
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.682 foot vuông (249,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17082582
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.050 foot vuông (190,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17014578
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 228