Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PALMDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 341
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.285 foot vuông (491 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17205341
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.345 foot vuông (496,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,36 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: SR18129104
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 6.480 foot vuông (602 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318002163
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.659 foot vuông (154,1 m2), Kích cỡ lô đất: 13,8 dặm Anh (5,58 hecta), Số MLS: SR17253424
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.160 foot vuông (386,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR18046979
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18005001
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.717 foot vuông (438,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16752814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.182 foot vuông (388,5 m2), Kích cỡ lô đất: 13,7 dặm Anh (5,55 hecta), Số MLS: SR17271112
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.240 foot vuông (486,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17022755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.720 foot vuông (252,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18137941
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.456 foot vuông (506,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18041904
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.713 foot vuông (437,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR18018811
Kích cỡ nhà: 5.769 foot vuông (535,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.946 foot vuông (645 m2), Số MLS: SR18072622
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.468 foot vuông (322,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta), Số MLS: SR18137681
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.776 foot vuông (350,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18142732
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 341