Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PASADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 259
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 17.586 foot vuông (1.633,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 17238936
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.046 foot vuông (561,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,95 dặm Anh (1,6 hecta), Số MLS: 817003145
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 818000271
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.152 foot vuông (1.036 m2), Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 818000753
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.559 foot vuông (795,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 818002634
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.670 foot vuông (619,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 818002669
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.578 foot vuông (518,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 818002026
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.690 foot vuông (714,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 818002782
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.210 foot vuông (576,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 818001733
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.582 foot vuông (518,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 818002433
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 8.430 foot vuông (783,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18341542
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.909 foot vuông (641,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 818002294
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.873 foot vuông (545,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 818001294
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.613 foot vuông (428,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 818002346
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.894 foot vuông (547,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 818002223
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 259