Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PASADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 219
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 17.586 foot vuông (1.633,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 17238936
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.046 foot vuông (561,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,95 dặm Anh (1,6 hecta), Số MLS: 817003145
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 818000271
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.670 foot vuông (619,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 818000696
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.152 foot vuông (1.036 m2), Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 818000753
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 818000055
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 7.023 foot vuông (652,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 317007569
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 5.677 foot vuông (527,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 818000988
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 5.916 foot vuông (549,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 818001030
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.613 foot vuông (428,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 818000768
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.873 foot vuông (545,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 818001294
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.670 foot vuông (619,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817000132
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.112 foot vuông (289,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 818000778
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.845 foot vuông (543 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 818000854
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.660 foot vuông (432,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 818000936
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 219