Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PASADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 277
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 17.586 foot vuông (1.633,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 17238936
Phòng ngủ: 56, Kích cỡ nhà: 27.002 foot vuông (2.508,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17253354
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 17252994
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 19.970 foot vuông (1.855,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 17204354
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.670 foot vuông (619,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 817000577
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.559 foot vuông (795,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 317000282
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.861 foot vuông (916,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 316005182
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.327 foot vuông (587,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 817000733
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.513 foot vuông (605,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 317002805
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 317004373
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.150 foot vuông (664,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 317004938
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.636 foot vuông (616,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817000020
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.873 foot vuông (545,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 317002493
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.470 foot vuông (508,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 817000145
Kích cỡ nhà: 9.888 foot vuông (918,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17243136
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 277