Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PASADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 17.586 foot vuông (1.633,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 17238936
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 818003570
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.152 foot vuông (1.036 m2), Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 818000753
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.559 foot vuông (795,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 818002634
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 818004233
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 7.023 foot vuông (652,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 318003270
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.018 foot vuông (559,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 818004845
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.434 foot vuông (504,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 818004008
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.809 foot vuông (353,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18381572
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.582 foot vuông (518,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 818002433
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.039 foot vuông (561 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 818005002
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 8.430 foot vuông (783,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18341542
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.118 foot vuông (568,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 818004741
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.411 foot vuông (502,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 818004482
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.875 foot vuông (452,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 818004568
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308