Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PASADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 177
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 17.586 foot vuông (1.633,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 17238936
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.422 foot vuông (875,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 17252994
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 19.970 foot vuông (1.855,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 17204354
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.670 foot vuông (619,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 817000577
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.152 foot vuông (1.036 m2), Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 817001806
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.559 foot vuông (795,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 317000282
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.327 foot vuông (587,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 817000733
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.775 foot vuông (536,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,87 dặm Anh (0,76 hecta), Số MLS: 317006655
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 5.148 foot vuông (478,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 317006491
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 7.023 foot vuông (652,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 317007569
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.677 foot vuông (527,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 817002020
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.870 foot vuông (545,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 817003004
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.460 foot vuông (507,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 817001683
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.670 foot vuông (619,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817000132
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.470 foot vuông (508,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 817000145
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 177