Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PASADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 264
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông (1.114,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 17194746
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 19.970 foot vuông (1.855,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 17204354
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 11.806 foot vuông (1.096,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 16182658
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.861 foot vuông (916,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 316005182
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.559 foot vuông (795,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 317000282
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông (510,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 317000778
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.695 foot vuông (622 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 316010257
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 317002459
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.810 foot vuông (539,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 317001121
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 316009147
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.319 foot vuông (587 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 316008730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.636 foot vuông (616,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 317000689
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.788 foot vuông (444,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 317000618
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.438 foot vuông (412,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 317001187
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.873 foot vuông (545,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 317002493
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 264