Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PLAYA VISTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.398 foot vuông (223 m2), Số MLS: 18357636
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.099 foot vuông (381 m2), Số MLS: 18351384
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.497 foot vuông (325 m2), Số MLS: 18351650
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17224671
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.757 foot vuông (256,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 18353842
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.880 foot vuông (360,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 18328136
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.810 foot vuông (353,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 218006290
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.026 foot vuông (188,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18348114
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.192 foot vuông (203,6 m2), Số MLS: 18349848
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.184 foot vuông (202,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1.740 foot vuông (162 m2), Số MLS: 18354386
Kích cỡ nhà: 2.532 foot vuông (235,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18117562
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 1.530 foot vuông (142,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.379 foot vuông (221 m2), Số MLS: 18352334
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.580 foot vuông (146,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.565 foot vuông (610 m2), Số MLS: 18357448
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.340 foot vuông (217,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh (0,64 hecta), Số MLS: 18350454
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.593 foot vuông (148 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 18353372
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25