Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PLAYA VISTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 31
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.378 foot vuông (314 m2), Số MLS: 17246252
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.387 foot vuông (315 m2), Số MLS: 17245910
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.099 foot vuông (381 m2), Số MLS: 17209038
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.279 foot vuông (397,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.071 foot vuông (378 m2), Số MLS: 17208306
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.340 foot vuông (310 m2), Số MLS: 17209030
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.471 foot vuông (322,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.960 foot vuông (368 m2), Số MLS: 17239236
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.860 foot vuông (358,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17246484
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.408 foot vuông (316,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.819 foot vuông (448 m2), Số MLS: 17222954
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.624 foot vuông (243,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1.981 foot vuông (184 m2), Số MLS: 17250810
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.830 foot vuông (355,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17213878
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.808 foot vuông (168 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 15940491
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.207 foot vuông (297,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17225656
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.207 foot vuông (297,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 17214664
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.571 foot vuông (145,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17233252
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.920 foot vuông (178,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 17248874
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 31