Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PLAYA VISTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.378 foot vuông (314 m2), Số MLS: 17246252
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.387 foot vuông (315 m2), Số MLS: 17245910
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.099 foot vuông (381 m2), Số MLS: 17222512
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.340 foot vuông (310 m2), Số MLS: 17222550
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.471 foot vuông (322,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.960 foot vuông (368 m2), Số MLS: 17239236
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.557 foot vuông (330,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17264632
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.624 foot vuông (243,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1.981 foot vuông (184 m2), Số MLS: 17250810
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.637 foot vuông (245 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17261830
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.498 foot vuông (232,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 17256624
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.538 foot vuông (235,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 17266966
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông (176,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,24 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 17252186
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.808 foot vuông (168 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 15940491
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông (223 m2), Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 17267704
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.641 foot vuông (152,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17244526
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.920 foot vuông (178,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 17264378
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27