Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PLAYA VISTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19
Kích cỡ nhà: 6.615 foot vuông (614,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17224654
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.378 foot vuông (314 m2), Số MLS: 17246252
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.387 foot vuông (315 m2), Số MLS: 17245910
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17224671
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.544 foot vuông (422,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.246 foot vuông (302 m2), Số MLS: 17284650
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.099 foot vuông (381 m2), Số MLS: 17222512
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.340 foot vuông (310 m2), Số MLS: 17222550
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.178 foot vuông (295,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17284108
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.557 foot vuông (330,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17264632
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.538 foot vuông (235,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 17266966
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.808 foot vuông (168 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 15940491
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.143 foot vuông (199,1 m2), Số MLS: 17286880
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.920 foot vuông (178,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 17281944
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.202 foot vuông (204,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17284836
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19