Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PLAYA VISTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17224671
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.544 foot vuông (422,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.246 foot vuông (302 m2), Số MLS: 17284650
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.099 foot vuông (381 m2), Số MLS: 17222512
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.288 foot vuông (398,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.340 foot vuông (310 m2), Số MLS: 18334664
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.148 foot vuông (292,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2.428 foot vuông (226 m2), Số MLS: 18316342
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.436 foot vuông (412,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 18330024
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.810 foot vuông (353,9 m2), Số MLS: 218004540
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.880 foot vuông (360,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 18328136
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.840 foot vuông (170,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,24 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 18333300
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.130 foot vuông (290,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18329314
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 1.950 foot vuông (181,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 18310736
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.736 foot vuông (161,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 18335980
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.640 foot vuông (152,4 m2), Số MLS: 18327208
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.640 foot vuông (152,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: 18328240
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.440 foot vuông (133,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 18336898
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22