Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
PLAYA VISTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17224671
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.544 foot vuông (422,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.246 foot vuông (302 m2), Số MLS: 17284650
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông (417,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.099 foot vuông (381 m2), Số MLS: 17222512
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.978 foot vuông (369,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.260 foot vuông (303 m2), Số MLS: 18314164
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.130 foot vuông (290,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18306304
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 1.950 foot vuông (181,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 18310736
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.863 foot vuông (173,1 m2), Số MLS: 18303210
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.798 foot vuông (259,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 18311642
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.450 foot vuông (227,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 18301398
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.989 foot vuông (184,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18308406
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.714 foot vuông (159,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18300984
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.399 foot vuông (130 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18305834
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.440 foot vuông (133,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 18309414
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông (156,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,48 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: 18310150
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.110 foot vuông (103,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 18315338
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17