Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ROSEMEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.955 foot vuông (274,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.999 foot vuông (836 m2), Số MLS: 17291040
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.068 foot vuông (99,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17254016
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.014 foot vuông (94,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17275632
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.010 foot vuông (186,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.890 foot vuông (733 m2), Số MLS: 817002492
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.832 foot vuông (170,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.089 foot vuông (473 m2), Số MLS: SR17167483
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 317007389
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 317007388
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 317006720
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 317005242
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.785 foot vuông (165,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.644 foot vuông (524 m2), Số MLS: 217011582
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.392 foot vuông (129,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.349 foot vuông (590 m2), Số MLS: 17237200
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317007390
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317007391
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1