Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ROSEMEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.068 foot vuông (99,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17254016
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.242 foot vuông (208,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817001926
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.832 foot vuông (170,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.089 foot vuông (473 m2), Số MLS: SR17167483
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.392 foot vuông (129,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.349 foot vuông (590 m2), Số MLS: 17237200
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.785 foot vuông (165,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.644 foot vuông (524 m2), Số MLS: 217011582
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.792 foot vuông (166,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.301 foot vuông (678 m2), Số MLS: 817001911
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 317005171
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.308 foot vuông (121,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.190 foot vuông (854 m2), Số MLS: 17270898
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.348 foot vuông (125,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.291 foot vuông (677 m2), Số MLS: 817001809
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317005174
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317005173
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317005176
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317005175
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317005051
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.582 foot vuông (147 m2), Số MLS: 317005052
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17