Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ROSEMEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.825 foot vuông (169,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.402 foot vuông (595 m2), Số MLS: SR18146732
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.084 foot vuông (100,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.502 foot vuông (511 m2), Số MLS: 818002785
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.609 foot vuông (149,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.651 foot vuông (618 m2), Số MLS: 18353324
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.295 foot vuông (120,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 818002123
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1