Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ROSEMEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.955 foot vuông (274,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.999 foot vuông (836 m2), Số MLS: 17291040
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.014 foot vuông (94,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18300638
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.832 foot vuông (170,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.089 foot vuông (473 m2), Số MLS: SR17167483
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 318000016
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 317007389
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 318000015
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông (163 m2), Số MLS: 317007388
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 918 foot vuông (85,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.554 foot vuông (609 m2), Số MLS: 18311010
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.412 foot vuông (131,2 m2), Kích cỡ lô đất: 882 foot vuông (81,94 m2), Số MLS: SR18000750
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 898 foot vuông (83,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18014505
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1