Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN DIEGO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.283 foot vuông (397,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,66 dặm Anh (1,08 hecta), Số MLS: 18318160
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.475 foot vuông (229,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.001 foot vuông (465 m2), Số MLS: 18332684
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.744 foot vuông (162 m2), Kích cỡ lô đất: 5.998 foot vuông (557 m2), Số MLS: 18356386
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.555 foot vuông (144,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18352668
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.029 foot vuông (95,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18312938
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.118 foot vuông (103,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 18342314
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.872 foot vuông (266,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: SR18078233
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.764 foot vuông (163,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 18354938
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.723 foot vuông (160,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR18102373
Kích cỡ nhà: 1.349 foot vuông (125,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2.283 foot vuông (212 m2), Số MLS: SR18096215
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.460 foot vuông (135,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,43 dặm Anh (0,58 hecta), Số MLS: 18350114
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 18355034
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 821 foot vuông (76,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: SR18093481
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 576 foot vuông (53,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.898 foot vuông (548 m2), Số MLS: SR17274659
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 588 foot vuông (54,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.692 foot vuông (622 m2), Số MLS: 18353032
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17