Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN DIEGO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.987 foot vuông (184,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 17276510
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.049 foot vuông (97,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 17233116
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.140 foot vuông (105,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.225 foot vuông (578 m2), Số MLS: 17266142
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.762 foot vuông (163,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.400 foot vuông (595 m2), Số MLS: 17275660PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.743 foot vuông (161,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.613 foot vuông (243 m2), Số MLS: 17279028
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 897 foot vuông (83,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17284084
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 969 foot vuông (90 m2), Kích cỡ lô đất: 2,91 dặm Anh (1,18 hecta), Số MLS: SR17120292
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 653 foot vuông (60,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9,83 dặm Anh (3,98 hecta), Số MLS: 16169384
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1