Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN DIEGO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.803 foot vuông (167,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 17261104
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.049 foot vuông (97,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 17233116
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.140 foot vuông (105,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.225 foot vuông (578 m2), Số MLS: 17266142
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.562 foot vuông (145,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17249568
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.371 foot vuông (220,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.403 foot vuông (595 m2), Số MLS: 17254528
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.132 foot vuông (105,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4.125 foot vuông (383 m2), Số MLS: SR17201166
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.369 foot vuông (220,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: SR17154503
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông (195,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: SR17154659
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.716 foot vuông (159,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5,24 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: 17265580
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.054 foot vuông (97,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông (678 m2), Số MLS: 17271302
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 969 foot vuông (90 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17268344
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 969 foot vuông (90 m2), Kích cỡ lô đất: 2,91 dặm Anh (1,18 hecta), Số MLS: SR17120292
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 653 foot vuông (60,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9,83 dặm Anh (3,98 hecta), Số MLS: 16169384
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1