Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SAN DIEGO (CITY), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.331 foot vuông (216,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.127 foot vuông (290 m2), Số MLS: 18302610
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.802 foot vuông (353,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18305894
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.061 foot vuông (191,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông (687 m2), Số MLS: 18310450
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.029 foot vuông (95,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18312938
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.132 foot vuông (105,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4.125 foot vuông (383 m2), Số MLS: SR18013177
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.453 foot vuông (227,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 18300160
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.008 foot vuông (93,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.700 foot vuông (622 m2), Số MLS: SR18024567
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.158 foot vuông (293,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông (678 m2), Số MLS: 17293476
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.580 foot vuông (146,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.800 foot vuông (539 m2), Số MLS: 18304772
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 900 foot vuông (83,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9,83 dặm Anh (3,98 hecta), Số MLS: 18311058
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 969 foot vuông (90 m2), Kích cỡ lô đất: 2,91 dặm Anh (1,18 hecta), Số MLS: SR17120292
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 576 foot vuông (53,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.898 foot vuông (548 m2), Số MLS: SR17274659
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.197 foot vuông (111,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 18311236
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.266 foot vuông (117,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18311422PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.008 foot vuông (93,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18303320PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1