Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 424
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.902 foot vuông (734,1 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: 218011200
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.836 foot vuông (263,5 m2), Kích cỡ lô đất: 25,16 dặm Anh (10,18 hecta), Số MLS: 217014254
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.910 foot vuông (549 m2), Kích cỡ lô đất: 3,64 dặm Anh (1,47 hecta), Số MLS: SR18174596
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.708 foot vuông (158,7 m2), Kích cỡ lô đất: 18,78 dặm Anh (7,6 hecta), Số MLS: SR18157874
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.214 foot vuông (391,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218008059
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.728 foot vuông (346,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18153005
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.079 foot vuông (471,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 218012145
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.370 foot vuông (406 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 218006721
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.323 foot vuông (215,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18233797
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.429 foot vuông (411,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 218012778
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.715 foot vuông (438 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 218009250
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông (417,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 218012754
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.274 foot vuông (397,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 218010618
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.948 foot vuông (366,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 218008705
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.157 foot vuông (386,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 218012573
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 424