Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 386
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.866 foot vuông (359,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.250 foot vuông (859 m2), Số MLS: SR18060000
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.243 foot vuông (672,9 m2), Kích cỡ lô đất: 10,55 dặm Anh (4,27 hecta), Số MLS: 218005493
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.836 foot vuông (263,5 m2), Kích cỡ lô đất: 25,16 dặm Anh (10,18 hecta), Số MLS: 217014254
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.101 foot vuông (473,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 218001174
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông (399,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR18049699
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.214 foot vuông (391,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218004978
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.192 foot vuông (482,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 218005536
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.370 foot vuông (406 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 218006721
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.098 foot vuông (380,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218005138
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.069 foot vuông (470,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18121944
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.214 foot vuông (391,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18052272
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.283 foot vuông (305 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 218005971
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.396 foot vuông (408,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.344 foot vuông (682 m2), Số MLS: 18345984
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.267 foot vuông (396,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18112012
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.998 foot vuông (278,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 218001649
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 386