Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 311
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông (418,1 m2), Kích cỡ lô đất: 213 dặm Anh (86,39 hecta), Số MLS: SR17062464
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.010 foot vuông (651,2 m2), Kích cỡ lô đất: 23,63 dặm Anh (9,56 hecta), Số MLS: 216015212
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.361 foot vuông (405,1 m2), Kích cỡ lô đất: 30,39 dặm Anh (12,3 hecta), Số MLS: 217001741
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.755 foot vuông (534,6 m2), Kích cỡ lô đất: 40,33 dặm Anh (16,32 hecta), Số MLS: 217002328
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.357 foot vuông (497,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217002796
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.206 foot vuông (390,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 217003820
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.154 foot vuông (293 m2), Kích cỡ lô đất: 3,05 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 217001984
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.079 foot vuông (471,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17076851
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.092 foot vuông (473 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17071157
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.828 foot vuông (355,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 217000387
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.322 foot vuông (401,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217002188
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.391 foot vuông (315 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17022995
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.103 foot vuông (381,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 217003818
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.502 foot vuông (418,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.019 foot vuông (838 m2), Số MLS: 217003077
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,09 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: SR16036839
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 311