Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 257
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.866 foot vuông (359,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.250 foot vuông (859 m2), Số MLS: SR18060000
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.100 foot vuông (938,3 m2), Kích cỡ lô đất: 23,63 dặm Anh (9,56 hecta), Số MLS: 217013839
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.836 foot vuông (263,5 m2), Kích cỡ lô đất: 25,16 dặm Anh (10,18 hecta), Số MLS: 217014254
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 40,33 dặm Anh (16,32 hecta), Số MLS: 217010944
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.101 foot vuông (473,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 218001174
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông (399,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR18049699
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.214 foot vuông (391,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18052272
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.611 foot vuông (335,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17258080
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.102 foot vuông (381,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 218000603
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.998 foot vuông (278,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 218001649
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.739 foot vuông (347,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 218000920
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.987 foot vuông (370,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 218001063
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.729 foot vuông (346,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 218002831
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.002 foot vuông (371,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 217013490
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.163 foot vuông (293,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 217013457
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 257