Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 412
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.755 foot vuông (534,6 m2), Kích cỡ lô đất: 40,33 dặm Anh (16,32 hecta), Số MLS: 217002328
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.112 foot vuông (382 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17124481
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.225 foot vuông (392,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17109883
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.112 foot vuông (382 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR17099833
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.079 foot vuông (471,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17076851
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.092 foot vuông (473 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17071157
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.429 foot vuông (411,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 217006009
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.154 foot vuông (293 m2), Kích cỡ lô đất: 3,05 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 217005006
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.828 foot vuông (355,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 217000387
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.103 foot vuông (381,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17239412
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.109 foot vuông (381,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17129892
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.193 foot vuông (296,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17099061
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.162 foot vuông (386,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217007456
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.048 foot vuông (283,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 217006980
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.346 foot vuông (403,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217005686
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 412