Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 329
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 40,33 dặm Anh (16,32 hecta), Số MLS: 217010944
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.225 foot vuông (392,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217012017
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.355 foot vuông (311,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 217010601
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.112 foot vuông (382 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR17099833
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.267 foot vuông (396,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17181580
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.102 foot vuông (381,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217011101
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.140 foot vuông (384,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217008281
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.493 foot vuông (417,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217011912
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.804 foot vuông (446,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.686 foot vuông (900 m2), Số MLS: 217012665
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.002 foot vuông (371,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217011675
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.045 foot vuông (375,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 217011705
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.162 foot vuông (386,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217007456
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.322 foot vuông (401,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217012279
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.109 foot vuông (381,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217008986
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.109 foot vuông (381,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217012206
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 329