Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 235
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.010 foot vuông (651,2 m2), Kích cỡ lô đất: 23,63 dặm Anh (9,56 hecta), Số MLS: 217013839
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.836 foot vuông (263,5 m2), Kích cỡ lô đất: 25,16 dặm Anh (10,18 hecta), Số MLS: 217014254
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 40,33 dặm Anh (16,32 hecta), Số MLS: 217010944
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.611 foot vuông (335,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17258080
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.092 foot vuông (473 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217014446
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.987 foot vuông (370,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 217014495
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.140 foot vuông (384,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217008281
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.804 foot vuông (446,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.686 foot vuông (900 m2), Số MLS: 217012665
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.002 foot vuông (371,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217013761
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.002 foot vuông (371,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 217013490
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.109 foot vuông (381,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217008986
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.163 foot vuông (293,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 217013457
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.685 foot vuông (156,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 217012209
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.634 foot vuông (244,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,23 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: SR17247839
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.225 foot vuông (299,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17275738
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 235