Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 305
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông (418,1 m2), Kích cỡ lô đất: 213 dặm Anh (86,39 hecta), Số MLS: SR17062464
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.010 foot vuông (651,2 m2), Kích cỡ lô đất: 23,63 dặm Anh (9,56 hecta), Số MLS: 216015212
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.361 foot vuông (405,1 m2), Kích cỡ lô đất: 30,39 dặm Anh (12,3 hecta), Số MLS: 217001741
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.444 foot vuông (412,8 m2), Kích cỡ lô đất: 40,33 dặm Anh (16,32 hecta), Số MLS: 217002328
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.357 foot vuông (497,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217002796
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.154 foot vuông (293 m2), Kích cỡ lô đất: 3,05 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 217001984
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.828 foot vuông (355,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 217000387
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông (334,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17042135
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.415 foot vuông (317,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17038226
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.322 foot vuông (401,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217002188
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.391 foot vuông (315 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17022995
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.577 foot vuông (332,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 217002249
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.013 foot vuông (372,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: SR16743671
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.502 foot vuông (418,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.019 foot vuông (838 m2), Số MLS: 217003077
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.346 foot vuông (403,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 217000123
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 305