Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SIMI VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 426
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.866 foot vuông (359,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.250 foot vuông (859 m2), Số MLS: SR18060000
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.836 foot vuông (263,5 m2), Kích cỡ lô đất: 25,16 dặm Anh (10,18 hecta), Số MLS: 217014254
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.910 foot vuông (549 m2), Kích cỡ lô đất: 3,64 dặm Anh (1,47 hecta), Số MLS: SR18174596
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.442 foot vuông (505,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR18188589
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.708 foot vuông (158,7 m2), Kích cỡ lô đất: 18,78 dặm Anh (7,6 hecta), Số MLS: SR18157874
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.214 foot vuông (391,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218008059
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.112 foot vuông (382 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 218009874
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.192 foot vuông (482,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 218005536
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.728 foot vuông (346,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18153005
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.370 foot vuông (406 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 218006721
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.002 foot vuông (371,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 218008313
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.715 foot vuông (438 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 218009250
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.069 foot vuông (470,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18121944
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.770 foot vuông (350,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 218008593
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.002 foot vuông (371,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18192056
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 426