Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SUNLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.062 foot vuông (563,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,06 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: 817001966
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.158 foot vuông (293,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: SR17187376
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.558 foot vuông (237,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,09 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 17293528
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17249387
Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông (143,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 317005826
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.138 foot vuông (198,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 817002678
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.675 foot vuông (248,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.354 foot vuông (497 m2), Số MLS: 317003881
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.603 foot vuông (241,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 317007574
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.682 foot vuông (249,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.188 foot vuông (854 m2), Số MLS: 317006144
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.852 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.572 foot vuông (611 m2), Số MLS: 317006153
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.122 foot vuông (197,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: SR17194996
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.383 foot vuông (593 m2), Số MLS: SR17225774
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.745 foot vuông (162,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 317007053
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.664 foot vuông (154,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2.762 foot vuông (257 m2), Số MLS: 817002861
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.404 foot vuông (130,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.281 foot vuông (676 m2), Số MLS: 317007107
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29