Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SUNLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.017 foot vuông (559 m2), Kích cỡ lô đất: 4,86 dặm Anh (1,97 hecta), Số MLS: 318001353
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.728 foot vuông (346,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 18339568
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 818001513
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.158 foot vuông (293,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 818001133
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông (269,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18354246
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.670 foot vuông (155,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,96 dặm Anh (1,2 hecta), Số MLS: SR18055471
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.840 foot vuông (170,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18335858
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.365 foot vuông (126,8 m2), Kích cỡ lô đất: 12,26 dặm Anh (4,96 hecta), Số MLS: SR18148557
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.650 foot vuông (153,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18097760
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.063 foot vuông (191,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.282 foot vuông (584 m2), Số MLS: 318002305
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.074 foot vuông (192,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.456 foot vuông (414 m2), Số MLS: 18355840
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.567 foot vuông (145,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.539 foot vuông (700 m2), Số MLS: 818003316
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.221 foot vuông (206,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3.984 foot vuông (370 m2), Số MLS: 318001633
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.807 foot vuông (539 m2), Số MLS: SR18130130
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.406 foot vuông (223,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.588 foot vuông (612 m2), Số MLS: 18330032
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45