Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SUNLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 41
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.062 foot vuông (563,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,06 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: 817001966
Phòng ngủ: 26, Kích cỡ nhà: 10.780 foot vuông (1.001,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 817001919
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.158 foot vuông (293,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: SR17187376
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.981 foot vuông (276,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 16187782
Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông (143,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 317005826
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3,05 dặm Anh (1,23 hecta), Số MLS: 17219136
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.839 foot vuông (263,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 317006893
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.304 foot vuông (214 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 317006332
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.675 foot vuông (248,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.354 foot vuông (497 m2), Số MLS: 317003881
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.682 foot vuông (249,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.188 foot vuông (854 m2), Số MLS: 317006144
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.852 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.572 foot vuông (611 m2), Số MLS: 317006153
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.383 foot vuông (593 m2), Số MLS: SR17225774
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.122 foot vuông (197,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: SR17194996
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.588 foot vuông (240,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 217001509
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.603 foot vuông (148,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 317006489
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 41