Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SUNLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.158 foot vuông (293,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 818001133
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.365 foot vuông (126,8 m2), Kích cỡ lô đất: 12,26 dặm Anh (4,96 hecta), Số MLS: SR18065111
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17249387
Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông (143,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 317005826
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.670 foot vuông (155,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,96 dặm Anh (1,2 hecta), Số MLS: SR18055471
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.774 foot vuông (257,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18018927
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.742 foot vuông (254,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.025 foot vuông (374 m2), Số MLS: 318000744
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.682 foot vuông (249,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.188 foot vuông (854 m2), Số MLS: 318000009
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.817 foot vuông (168,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.074 foot vuông (471 m2), Số MLS: 818000472
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.488 foot vuông (138,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.721 foot vuông (531 m2), Số MLS: 318000716
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.670 foot vuông (155,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR18002871
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.658 foot vuông (154 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318000719
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.608 foot vuông (149,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.460 foot vuông (600 m2), Số MLS: 818001009
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.296 foot vuông (120,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18037104
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.231 foot vuông (114,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.887 foot vuông (640 m2), Số MLS: 818000943
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38