Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SYLMAR, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.566 foot vuông (331,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 15958391
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.788 foot vuông (166,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,51 dặm Anh (1,42 hecta), Số MLS: SR17155300
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.812 foot vuông (168,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR17004884
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.883 foot vuông (174,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17088167
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.801 foot vuông (167,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,5 dặm Anh (1,42 hecta), Số MLS: SR17177781
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.640 foot vuông (245,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817002620
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.228 foot vuông (392,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 317004886
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.584 foot vuông (147,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR17219768
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.873 foot vuông (174 m2), Kích cỡ lô đất: 2.803 foot vuông (260 m2), Số MLS: SR17254238
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.873 foot vuông (174 m2), Kích cỡ lô đất: 2.162 foot vuông (201 m2), Số MLS: SR17233053
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.361 foot vuông (219,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17209390
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.616 foot vuông (243 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 317006124
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.746 foot vuông (162,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 317007024
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.361 foot vuông (219,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17217405
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.818 foot vuông (261,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17235557
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98