Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SYLMAR, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.007 foot vuông (465,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.442 foot vuông (784 m2), Số MLS: SR17266046
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.566 foot vuông (331,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 15958391
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.788 foot vuông (166,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,51 dặm Anh (1,42 hecta), Số MLS: SR17155300
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.801 foot vuông (167,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,5 dặm Anh (1,42 hecta), Số MLS: SR18000144
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.640 foot vuông (245,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817002620
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.228 foot vuông (392,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 317004886
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.772 foot vuông (164,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR17194066
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.873 foot vuông (174 m2), Kích cỡ lô đất: 2.803 foot vuông (260 m2), Số MLS: SR17254238
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông (223 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: SR17274195
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.616 foot vuông (243 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 318000048
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.566 foot vuông (331,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18010413
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.818 foot vuông (261,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17235557
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.907 foot vuông (270,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.789 foot vuông (724 m2), Số MLS: 317007604
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.692 foot vuông (250,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: SR18011632
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.088 foot vuông (194 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17229016
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89