Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
SYLMAR, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 117
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.566 foot vuông (331,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18053886
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.788 foot vuông (166,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,51 dặm Anh (1,42 hecta), Số MLS: SR17155300
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.834 foot vuông (170,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,65 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: SR18091441
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.772 foot vuông (164,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: SR18064007
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.640 foot vuông (245,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817002620
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.384 foot vuông (314,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18338706
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.228 foot vuông (392,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR18072457
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.644 foot vuông (245,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318001643
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.898 foot vuông (176,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18108234
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.465 foot vuông (229 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18107501
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.335 foot vuông (124 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18042000
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.931 foot vuông (365,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 318001685
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.638 foot vuông (152,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818001745
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.586 foot vuông (240,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.457 foot vuông (693 m2), Số MLS: 818002125
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.007 foot vuông (186,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.011 foot vuông (744 m2), Số MLS: 18314876
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 117