Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
THOUSAND OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 280
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 24.162 foot vuông (2.244,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,32 dặm Anh (1,75 hecta), Số MLS: 218008965
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 446 dặm Anh (181 hecta), Số MLS: 218004553
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 6.720 foot vuông (624,3 m2), Kích cỡ lô đất: 60,27 dặm Anh (24,39 hecta), Số MLS: 218012392
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 267 dặm Anh (108 hecta), Số MLS: 218005834
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.900 foot vuông (826,8 m2), Kích cỡ lô đất: 22,95 dặm Anh (9,29 hecta), Số MLS: 218009641
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 14.073 foot vuông (1.307,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,36 dặm Anh (8,24 hecta), Số MLS: 18308732
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 217013904
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 12.975 foot vuông (1.205,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 218001308
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 25,27 dặm Anh (10,23 hecta), Số MLS: 18343084
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 16,18 dặm Anh (6,55 hecta), Số MLS: 18394850
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 12.656 foot vuông (1.175,7 m2), Kích cỡ lô đất: 23,48 dặm Anh (9,5 hecta), Số MLS: 218008407
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.753 foot vuông (441,6 m2), Kích cỡ lô đất: 40,71 dặm Anh (16,47 hecta), Số MLS: 18343072
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 40 dặm Anh (16,19 hecta), Số MLS: 218005735
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 25,05 dặm Anh (10,14 hecta), Số MLS: 18394966
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.950 foot vuông (1.017,3 m2), Kích cỡ lô đất: 60 dặm Anh (24,28 hecta), Số MLS: 218004595
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 280