Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
THOUSAND OAKS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 38,32 dặm Anh (15,51 hecta), Số MLS: 217011765
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.720 foot vuông (624,3 m2), Kích cỡ lô đất: 60,27 dặm Anh (24,39 hecta), Số MLS: 217003520
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.900 foot vuông (826,8 m2), Kích cỡ lô đất: 22,95 dặm Anh (9,29 hecta), Số MLS: 217009037
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 14.073 foot vuông (1.307,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,36 dặm Anh (8,24 hecta), Số MLS: 18308732
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 12.656 foot vuông (1.175,7 m2), Kích cỡ lô đất: 23,48 dặm Anh (9,5 hecta), Số MLS: 218001939
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 9.677 foot vuông (899 m2), Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 217013904
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 12.975 foot vuông (1.205,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 218001308
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.285 foot vuông (955,5 m2), Kích cỡ lô đất: 20,48 dặm Anh (8,29 hecta), Số MLS: 218001035
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.020 foot vuông (652,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 218002338
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 20,5 dặm Anh (8,3 hecta), Số MLS: 217010406
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.470 foot vuông (694 m2), Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 217014788
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.287 foot vuông (769,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4,01 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 218000266
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.459 foot vuông (600 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 217001638
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.916 foot vuông (642,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217009929
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.784 foot vuông (537,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 217012680
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204